Příručka ve formátu PDF

1. Základní informace

1.1. Popis ovládacího prvku

RichText je formátovaný text, který slouží pro umístění popisných informací nebo nápovědy do editačního formuláře.

1.2. Vytvoření nového ovládacího prvku

Nový richtext je možné vytvořit následujícím způsobem z nahlížecí stránky pomocí toolbaru s ovládacími prvky:

 • Nejdříve se kliknutím myši na nahlížecí stránce určí pozice, na kterou má být nový richtext umístěn. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru nahlížecí stránky kliknout na položku „RichText“, v nově otevřeném dialogu vyplnit atributy nového ovládacího prvku, a následně uložit. Tím dojde k vložení nového richtextu na předem vybrané místo nahlížecí stránky.
 • Nedojde-li před vložením nového richtextu k určení požadované pozice, bude nový richtext vložen na konec nahlížecí stránky.

1.3. Editace nebo smazání ovládacího prvku

 • U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v nahlížecí stránce zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
 • Jednotlivé ovládací prvky mohou být na nahlížecí stránce vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název, a následném tažení až na požadované místo na nahlížecí stránce.
 • Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrtávacího pole „Drag&Drop“ umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.

2. Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku

 • Obecné – Nastavení obecných vlastností
 • Ostatní – Nastavení plovoucí nápovědy a nápovědy v reportech
 • Práva – Nastavení práv
 • Administrace – Nastavení ostatních vlastností

2.1. Záložka „Obecné“

Obrázek.png

2.1.1. Text

 • Text definuje HTML kód s formátovaným textem a obrázky.
 • Radio button textu obsahuje následující dva typy definice textu:
  • Vlastní – text, který definuje ručně zadaný textový řetězec v editoru formátovaného textu
  • Z dotazu – text, který definuje výsledek databázového dotazu

2.2. Záložka „Ostatní“

Obrázek.png

2.2.1. Možnosti

 • Pouze pro portlety
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být formátovaný text dostupný v seznamu ovládacích prvků určených pro umístění do portletů.
  • Na samotné nahlížecí stránce zůstane obsah formátovaného textu v uživatelském režimu skrytý.
 • Nápověda v reportech
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být formátovaný text součástí souhrnné nápovědy napříč celou aplikací, která je dostupná pomocí proměnné „#help#“. Detailní popis proměnných je uveden v samostatné příručce Proměnné.
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být tento ovládací prvek zahrnutý do reportu „Nahlížecí stránky (Export)“. Detailní popis reportů je uveden v samostatné příručce Reporty.

2.3. Záložka „Práva“

Obrázek.png

2.3.1. Práva

 • Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení ovládacího prvku na nahlížecí stránce.

2.3.2. Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

 • Funkce „Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům“ slouží pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky u ovládacích prvků, které spolu z pohledu práv souvisí.
 • Díky odkazu „Zobrazit…“ je možné zobrazit seznam všech ovládacích prvků na nahlížecí stránce včetně nastavení práv těchto ovládacích prvků. U každého ovládacího prvku je zobrazeno zaškrtávací tlačítko, kterým je možné ovládací prvek vybrat. Při uložení ovládacího prvku se následně nastaví stejná práva i těmto vybraným ovládacím prvkům.
 • Alternativou pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky je zobrazení reportu dostupného ze záložky „Práva podřízených objektů“ v nastavení nahlížecí stránky.

2.4. Záložka „Administrace“

Obrázek.png

 • Záložka „Administrace“ se zobrazuje pouze u existujících ovládacích prvků.

2.4.1. Umístění

 • Výběr nahlížecí stránky, na které je ovládací prvek umístěn.
 • Rozbalovací seznam obsahuje všechny nahlížecí stránky umístěné ve stejné aplikaci.

2.4.2. Změnit typ na

 • Rozbalovací seznam nabízí typy ovládacích prvků, na které je podporována konverze ovládacího prvku.