Xtreme Rapid Development je komplexní metodika a sada nástrojů navržených pro extrémně rychlý vývoj webových aplikací s důrazem na low-code a no-code. Pomocí této metodiky tvoříme webové aplikace, služby pro automatizované zpracování dat, nebo také trénujeme neuronové sítě.

Každá naše webová aplikace je založena na frameworku NET Genium, na našem hlavním produktu, který je zároveň operačním systémem všech našich aplikací. Webové aplikace často skládáme z komponent z naší knihovny již hotových aplikací. Přesto se téměř vždy setkáváme s požadavky na unikátní funkce a algoritmy, které jsou specifické pro každého jednotlivého zákazníka. Náš framework je koncipován tak, abychom byli schopni tyto individuální požadavky naplnit. To představuje největší přidanou hodnotu našich aplikací.

Robust

Stabilita, bezpečnost, škálovatelnost

Více informací

Cloud

Provoz v prostředí NetGenium cloudu nebo na vlastních serverech

Více informací

Agnostic

Vyžadujeme webový prohlížeč a JavaScript

Více informací