Od roku 2002 vyvíjíme svůj vlastní framework určený pro Xtreme Rapid Development. Tímto termínem označujeme komplexní metodiku a nástroje navržené pro extrémně rychlý vývoj webových aplikací s důrazem na low-code a no-code. Díky tomu nabízíme robustní řešení v relativně krátké době.

Kvalitu našeho frameworku potvrzuje vysoká loajalita a věrnost našich zákazníků, kteří se mohou díky filosofii našeho vývoje lépe přizpůsobovat neustálým změnám a snadněji akcelerovat svůj rozvoj. Věříme, že naše technologie patří dnes k těm nejlepším na světě.

Popis frameworku

NET Genium je framework určený pro Xtreme Rapid Development, se zaměřením na webové aplikace, které stojí na třech základních pilířích: na organizaci, vizualizaci a sdílení dat.

Organizace

Organizace znamená pořizování, modifikaci nebo mazání dat, dále prohledávání, filtrování, export nebo import dat, a to buď online ve webovém prohlížeči nebo offline pomocí nativní aplikace.

Vizualizace

Vizualizace znamená zobrazování dat v jedné z nejčastěji používaných forem, tj. v tabulce, nebo v kalendáři ala Outlook, v mapě, v ganttově diagramu, ve vícezdrojovém kalendáři nebo ve stromové struktuře, a dále znamená agregaci a následné zobrazování dat buď v běžné tabulce, kontingenční tabulce, nebo v grafu.

Sdílení

Sdílení znamená, že ke všem informacím mají uživatelé přístup online. Každý uživatel pracuje pod svým vlastním uživatelským účtem, který definuje jeho role či oprávnění, a zanechává za sebou digitální stopu, protože veškeré změny v datech, které provede, se zaznamenávají do historie.

Procesy, pracovní postupy a algoritmy

Komfort v práci s daty je standardem všech webových aplikací založených na frameworku NET Genium. Pro každého správce aplikace je ale nejzajímavější, že dokáže do své aplikace snadno implementovat specifické procesy, pracovní postupy nebo algoritmy, které jsou unikátní pro každého koncového zákazníka. Funkcionalita třech základních pilířů je zajištěna zcela automaticky, proto se může správce aplikace plně soustředit pouze na činnosti, které zajišťují přidanou hodnotu celé aplikace.

Informační systémy na míru a funkční prototypy

NET Genium se skvěle hodí na tvorbu jednoduchých i složitých informačních systémů na míru, nebo na přípravu funkčních prototypů aplikací, které se podle našich zkušeností výrazně neodlišují od finálního zadání. Díky NET Geniu vznikají robustní webové aplikace, které jsou stabilní, bezpečné a škálovatelné. Tyto aplikace mohou být provozovány v cloudu nebo na privátních či kancelářských serverech. Ke své činnosti vyžadují pouze webový prohlížeč s podporou javascriptu.

Technické parametry frameworku

 • Webová aplikace napsaná v jazyce C# na platformě .NET
 • Podpora databází MS SQL Server nebo Firebird
 • Víceuživatelská aplikace s vlastním systémem uživatelských oprávnění nezávisle na IIS nebo Active Directory
 • Integrovaný grafický návrhář určený k vývoji aplikací pro uživatele s administrátorským oprávněním
 • Důsledná podpora většiny webových prohlížečů a responzivní design
 • Bezpečnost v souladu s metodikou OWASP garantovaná několika nezávislými penetračními testy
 • Optimalizovaný výkon pro méně výkonné nebo kancelářské servery
 • Optimalizovaný výkon pro práci s velkým množstvím dat a fulltextové vyhledávání v databázových záznamech i souborových přílohách
 • Podpora In-Memory tabulek
 • Podpora single sign-on ve spojení s Active Directory
 • Podpora běhu aplikace ve více instancích s rozdílným nastavením úrovně zabezpečení IIS
 • Podpora běhu aplikace ve více klonech – provozní, vývojové nebo archivní prostředí
 • Nástroje pro vydávání nových release z vývojového do provozního nebo archivního prostředí
 • Nástroje pro přesun časově omezených a zároveň konzistentních dat do archivního prostředí
 • Nástroje pro exporty, importy nebo konverze velkého množství dat

Technické parametry vývoje pomocí našeho frameworku

 • Skládání a propojování dvou základních stavebních jednotek aplikací – editačních formulářů a nahlížecích stránek
 • Knihovna ovládacích prvků pro chytré tabulky, klasické kalendáře nebo plánovací vícezdrojové kalendáře, rozvrhy hodin, ganttovy diagramy, grafy, mapy nebo stromové struktury
 • Podpora vícejazyčnosti
 • Grafický návrhář databázových dotazů
 • Grafický návrhář skriptů spouštěných na straně serveru
 • Volání nejčastěji používaných funkcí pro práci s daty z naší knihovny funkcí
 • Volání vlastních funkcí napsaných v jazyce C#
 • Nástroje pro spouštění skriptů z naplánovaných úloh
 • CodeMirror pro psaní JavaScriptu
 • Podpora tisku do tiskových šablon XLS, DOC, TXT nebo HTML
 • Automatická konverze tiskových sestav do PDF
 • Synchronizace dat se zařízeními Android nebo iOS
 • Symetrická synchronizace dat (multiple master) s libovolnou aplikací založenou na platformě NET Genium
 • API pro komunikaci s libovolnou aplikací založenou na platformě .NET