• Stabilita

    Česká pošta provozuje na NET Geniu kritické aplikace – zásilky doručené ze zemí mimo EU Českou poštou do České Republiky jsou odbavovány v nepřetržitém provozu

  • Bezpečnost

    Hewlett Packard, AutoCont ani AEC Data Security náš software při penetračních testech neprolomily

  • Škálovatelnost

    NET Genium používají firmy se dvěma zaměstnanci, ale i Česká pošta, ČSOB nebo Komerční banka