Příručka ve formátu PDF

1. Základní informace

1.1. Popis ovládacího prvku

HTML je ovládací prvek, který umožňuje začlenění libovolného HTML kódu.

1.2. Vytvoření nového ovládacího prvku

Nový html je možné vytvořit následujícím způsobem z nahlížecí stránky pomocí toolbaru s ovládacími prvky:

 • Nejdříve se kliknutím myši na nahlížecí stránce určí pozice, na kterou má být nový html umístěn. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru nahlížecí stránky kliknout na položku „HTML“, v nově otevřeném dialogu vyplnit atributy nového ovládacího prvku, a následně uložit. Tím dojde k vložení nového html na předem vybrané místo nahlížecí stránky.
 • Nedojde-li před vložením nového html k určení požadované pozice, bude nový html vložen na konec nahlížecí stránky.

1.3. Editace nebo smazání ovládacího prvku

 • U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v nahlížecí stránce zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
 • Jednotlivé ovládací prvky mohou být na nahlížecí stránce vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název, a následném tažení až na požadované místo na nahlížecí stránce.
 • Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrtávacího pole „Drag&Drop“ umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.

2. Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku

 • Obecné – Nastavení obecných vlastností
 • Nápověda – Nápověda k editoru HTML kódu
 • Ostatní – Nastavení prioritního HTML kódu a plovoucí nápovědy
 • Práva – Nastavení práv
 • Administrace – Nastavení ostatních vlastností

2.1. Záložka „Obecné“

Obrázek.png

2.1.1. Název

 • Název ovládacího prvku.

2.1.2. Proměnné a funkce

 • Rozbalovací seznam s výběrem proměnných, javascriptových a serverových funkcí, které je možné používat uvnitř HTML kódu.
 • Detailní popis proměnných je uveden v samostatné příručce Proměnné.
 • Detailní popis javascriptových funkcí je uveden v samostatné příručce JavaScriptové funkce.
 • Detailní popis serverových funkcí je uveden v samostatné příručce Serverové funkce.

2.2. Záložka „Nápověda“

Obrázek.png

 • Nápověda k editoru HTML kódu.

2.3. Záložka „Ostatní“

Obrázek.png

2.3.1. Možnosti

 • Pouze pro portlety
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být HTML kód dostupný v seznamu ovládacích prvků určených pro umístění do portletů.
  • Na samotné nahlížecí stránce zůstane obsah HTML kódu v uživatelském režimu skrytý.

2.4. Záložka „Práva“

Obrázek.png

2.4.1. Práva

 • Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení ovládacího prvku na nahlížecí stránce.

2.4.2. Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

 • Funkce „Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům“ slouží pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky u ovládacích prvků, které spolu z pohledu práv souvisí.
 • Díky odkazu „Zobrazit…“ je možné zobrazit seznam všech ovládacích prvků na nahlížecí stránce včetně nastavení práv těchto ovládacích prvků. U každého ovládacího prvku je zobrazeno zaškrtávací tlačítko, kterým je možné ovládací prvek vybrat. Při uložení ovládacího prvku se následně nastaví stejná práva i těmto vybraným ovládacím prvkům.
 • Alternativou pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky je zobrazení reportu dostupného ze záložky „Práva podřízených objektů“ v nastavení nahlížecí stránky.

2.5. Záložka „Administrace“

Obrázek.png

 • Záložka „Administrace“ se zobrazuje pouze u existujících ovládacích prvků.

2.5.1. Umístění

 • Výběr nahlížecí stránky, na které je ovládací prvek umístěn.
 • Rozbalovací seznam obsahuje všechny nahlížecí stránky umístěné ve stejné aplikaci.

2.5.2. Sledování změn

 • Sledování změn zobrazuje detailní report se všemi provedenými změnami HTML kódu jednotlivými uživateli.

2.5.3. Změnit typ na

 • Rozbalovací seznam nabízí typy ovládacích prvků, na které je podporována konverze ovládacího prvku.