Příručka ve formátu PDF

1. Základní informace

1.1. Popis ovládacího prvku

DataGrid je nahlížecí tabulka, která zobrazuje databázové záznamy načtené dotazem z databáze, s možností vyhledávání a filtrování záznamů, a s možností exportů a importů dat.

1.2. Vytvoření nového ovládacího prvku

Nový datagrid je možné vytvořit následujícím způsobem z nahlížecí stránky pomocí toolbaru s ovládacími prvky:

 • Nejdříve se kliknutím myši na nahlížecí stránce určí pozice, na kterou má být nový datagrid umístěn. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru nahlížecí stránky kliknout na položku „DataGrid“, v nově otevřeném dialogu vyplnit atributy nového ovládacího prvku, a následně uložit. Tím dojde k vložení nového datagridu na předem vybrané místo nahlížecí stránky.
 • Nedojde-li před vložením nového datagridu k určení požadované pozice, bude nový datagrid vložen na konec nahlížecí stránky.

1.3. Editace nebo smazání ovládacího prvku

 • U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v nahlížecí stránce zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
 • Jednotlivé ovládací prvky mohou být na nahlížecí stránce vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název, a následném tažení až na požadované místo na nahlížecí stránce.
 • Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrtávacího pole „Drag&Drop“ umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.

2. Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku

 • Obecné – Nastavení obecných vlastností
 • Nahlížecí tabulka – Nastavení sloupců nahlížecí tabulky
 • Detaily – Nastavení sloupců zobrazovaných v detailech
 • Hledání – Nastavení hledání
 • Práva – Nastavení práv
 • Administrace – Nastavení ostatních vlastností

2.1. Záložka „Obecné“

2.1.1. Běžný dotaz

datagrid_obecne_ns.png

2.1.2. Název

 • Název ovládacího prvku zobrazovaný v záhlaví nahlížecí tabulky.
 • Umístění názvu ovládacího prvku mezi dvě pajpy zajistí, že bude nahlížecí tabulka zcela skrytá, pokud nebude výsledkem dotazu žádný záznam – například „|Záznamy v tabulce Kniha|“.
 • Za pravou pajpou může následovat alternativní HTML kód, který se zobrazí místo nahlížecí tabulky, pokud nebude výsledkem dotazu žádný záznam – například „|Záznamy v tabulce Kniha|<img src="Images/Help.gif">“.

2.1.3. Slovník

 • Slovník zobrazuje seznam názvů ostatních ovládacích prvků, formulářů, nahlížecích stránek, kategorií, aplikací a aplikačních skupin, použitých napříč celou aplikací.
 • Vyhledávání ve slovníku slouží k navržení správného názvu ovládacího prvku a k udržení konzistence názvosloví v celé aplikaci tak, aby se ovládací prvky se stejným významem umístěné na různých místech v aplikaci nazývaly stejným způsobem.

2.1.4. Šířka

 • Šířka ovládacího prvku uvedená v pixelech.
 • Při nevyplnění tohoto zadávacího pole bude šířka nahlížecí tabulky určena automaticky webovým prohlížečem.

2.1.5. Zdroj dat

 • Zdroj dat definuje zdrojové databázové záznamy zobrazované v nahlížecí tabulce.
 • Nastavení zdroje dat se provádí v grafickém návrháři databázových dotazů. Detailní popis návrháře databázových dotazů je uveden v samostatné příručce Návrhář databázových dotazů.

2.1.6. Možnosti

 • Zobrazit ikonu „Nový záznam…“
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v záhlaví nahlížecí tabulky zobrazena ikona, která přesměruje uživatele do konkrétního editačního formuláře za účelem založení nového záznamu v databázi.
 • Zakázat uživatelské přizpůsobení
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být jednotlivým uživatelům zakázána změna nastavení sloupců této nahlížecí tabulky.
 • Povolit import dat
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v záhlaví nahlížecí tabulky zobrazena ikona, která umožní import dat do zobrazované databázové tabulky ze souborů formátu
   • XML
   • XLS(X) (Excel)
   • CSV (Excel)
   • MDB (Access)
   • ZIP – zazipovaná varianta výše uvedených formátů

Obrázek.png

 • Povolit MS Excel Import
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v záhlaví nahlížecí tabulky zobrazena ikona, která umožní export a následný import zobrazovaných dat v nahlížecí tabulce do databázové tabulky pomocí souboru formátu XLS.
  • Tato funkce je k dispozici pouze u nahlížecích tabulek, které nepoužívají joinování.

Obrázek.png

Obrázek.png

 • Zakázat export dat
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v záhlaví nahlížecí tabulky zobrazena ikona, která umožní export zobrazovaných dat z nahlížecí tabulky do souborů formátu
   • XLS(X) (Excel)
   • CSV (Excel)
   • DOC(X) (Word)
   • EML (Outlook Express)
   • HTML
   • TXT
   • SQL
   • PDF
   • C#
   • XML

Obrázek.png

 • Zakázat otevírání záznamů
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být všem uživatelům zakázána možnost vstupu do editačního formuláře za účelem otevření zobrazovaného databázového záznamu pomocí ikony tužky, která se zobrazuje na začátku každé řádky nahlížecí tabulky.
 • Povolit hromadné změny
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v nahlížecí tabulce namísto samotné hodnoty ovládacího prvku zobrazeno textové pole nebo rozbalovací seznam s vybranou hodnotou, s možností změny hodnoty bez nutnosti otevření a editace záznamu v editačním formuláři.
   • Tato funkce je aplikována pouze u ovládacích prvků, které mají zaškrtnuté pole „Povolit hromadné změny“ na záložce „Obecné“.
   • Hromadné změny je možné provádět pouze přihlášeným uživatelem, anonymnímu uživateli se zobrazuje textové pole nebo rozbalovací seznam s hodnotou pouze ke čtení.
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v rozbalovacím seznamu filtrů jednotlivých sloupců k dispozici položka „Přiřadit hodnotu…“, která slouží k přiřazení hodnoty všem označeným nebo vyfiltrovaným záznamům v nahlížecí tabulce.
   • Tato funkce je aplikována pouze u ovládacích prvků, které mají zaškrtnuté pole „Povolit hromadné změny“ na záložce „Filtry“.
   • Hromadné změny je možné provádět pouze přihlášeným uživatelem.
   • Pokud jsou v nahlížecí tabulce označené konkrétní záznamy, k přiřazení hodnoty dojde pouze u označených záznamů. Pokud nejsou označené žádné záznamy, k přiřazení hodnoty dojde u všech vyfiltrovaných záznamů.
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v hlavičce nahlížecí tabulky k dispozici ikona „Smazat záznamy v nahlížecí tabulce“, která slouží ke smazání označených nebo vyfiltrovaných záznamů v nahlížecí tabulce.
   • Uživatelé s administrátorským oprávněním – pokud jsou v nahlížecí tabulce označené konkrétní záznamy, dojde ke smazání pouze označených záznamů. Pokud nejsou označené žádné záznamy, dojde ke smazání všech vyfiltrovaných záznamů!
   • Uživatelé bez administrátorského oprávnění mohou mazat pouze označené konkrétní záznamy, nemají oprávnění ke smazání všech vyfiltrovaných záznamů.
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v hlavičce nahlížecí tabulky k dispozici ikona „Označit záznamy…“, která slouží k označování jednotlivých záznamů nahlížecí tabulky za účelem jejich smazání nebo přiřazení hodnoty pomocí filtru.
   • K seznamu označených záznamů – hodnoty primárních klíčů (sloupec „id“) oddělené středníkem – je možné přistupovat pomocí proměnných „#datagrid1#“, „#datagrid2#“, „#datagrid3#“ atd. ve skriptu. Index značí pořadí nahlížecí tabulky na nahlížecí stránce.
 • Aktivovat označování záznamů
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být na začátku každé řádky nahlížecí tabulky automaticky zobrazeno zaškrtávací pole určené pro označení záznamu za účelem jeho smazání nebo přiřazení hodnoty pomocí filtru, bez nutnosti používat ikonu „Označit záznamy…“ umístěnou v hlavičce nahlížecí tabulky.
   • K seznamu označených záznamů – hodnoty primárních klíčů (sloupec „id“) oddělené středníkem – je možné přistupovat pomocí proměnných „#datagrid1#“, „#datagrid2#“, „#datagrid3#“ atd. ve skriptu. Index značí pořadí nahlížecí tabulky na nahlížecí stránce.
 • Zobrazit součty sloupců
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v zápatí nahlížecí tabulky zobrazen řádek se součtem hodnot jednotlivých sloupců.
  • Tato funkce je aplikována pouze u ovládacích prvků TextBox číselných datových typů, které nemají zaškrtnuté pole „Skrýt součet sloupce v nahlížecí tabulce“ na záložce „Obecné“.
 • Skrýt vnořené záznamy
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být do definice databázového dotazu automaticky připojena omezující podmínka „PID = 0 nebo PID není definováno“.

2.1.7. Agregační dotaz bez seskupování podle datumu

Obrázek.png

 • Zakázat export dat
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v záhlaví nahlížecí tabulky zobrazena ikona, která umožní export zobrazovaných dat z nahlížecí tabulky do souboru formátu XLS.
 • Zobrazit součty sloupců
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v zápatí nahlížecí tabulky zobrazen řádek se součtem hodnot jednotlivých sloupců.
  • Tato funkce je aplikována pouze u sloupců, které nepoužívají příkaz pro skrytí součtu sloupce pomocí syntaxe „Sloupec@-sum“. Detailní popis syntaxe názvů sloupců je uveden v samostatné příručce Příručka administrátora.

2.1.8. Agregační dotaz se seskupováním podle datumu

Obrázek.png

 • Zakázat export dat
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v záhlaví nahlížecí tabulky zobrazena ikona, která umožní export zobrazovaných dat z nahlížecí tabulky do souboru formátu XLS.
 • Vyplnit časové mezery
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být ve výsledné sadě dat zajištěna časová kontinuita ve sloupci, podle kterého jsou data seskupována. Tam kde chybí agregované řádky, budou automaticky doplněny se všemi ostatními sloupci nastavenými na hodnotu „0“.
 • Zobrazit součty sloupců
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v zápatí nahlížecí tabulky zobrazen řádek se součtem hodnot jednotlivých sloupců.
  • Tato funkce je aplikována pouze u sloupců, které nepoužívají příkaz pro skrytí součtu sloupce pomocí syntaxe „Sloupec@-sum“. Detailní popis syntaxe názvů sloupců je uveden v samostatné příručce Příručka administrátora.
 • Přichytit k předchozímu ovládacímu prvku
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být samotný ovládací prvek v editačním formuláři zobrazen napravo vedle předchozího, nebo bude zobrazen běžným způsobem pod předchozím ovládacím prvkem.

2.2. Záložka „Nahlížecí tabulka“

Obrázek.png

2.2.1. Možnosti

 • Zobrazit horní navigační lištu
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v záhlaví nahlížecí tabulky zobrazena nástrojová lišta s ikonami pro přechod mezi jednotlivými stránkami.
  • Tato nástrojová lišta je standardně zobrazena v zápatí každé nahlížecí tabulky, pokud je počet zobrazovaných dat větší než počet záznamů na stránce.
 • Zobrazit filtry
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má nahlížecí tabulka umožňovat filtrování databázových záznamů.

2.2.2. Sloupce

 • Definice výchozího nastavení sloupců nahlížecí tabulky.

2.2.3. Počet záznamů na stránce

 • Pro přehlednost používá nahlížecí tabulka stránkování zobrazovaných záznamů. To je užitečné v situacích, kdy nahlížecí tabulka načítá velké množství dat.
 • Počet záznamů na stránce určuje maximální počet záznamů, které se zobrazí na jedné stránce. Mezi jednotlivými stránkami lze snadno přecházet pomocí nástrojové lišty, kterou obsahuje každá nahlížecí tabulka ve svém zápatí, případně ještě volitelně v záhlaví.

2.3. Záložka „Detaily“

Obrázek.png

2.3.1. Možnosti

 • Zobrazit detaily
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má nahlížecí tabulka zobrazovat detaily jednotlivých záznamů dole pod nahlížecí tabulkou.
 • Zobrazit tooltip
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má nahlížecí tabulka zobrazovat detaily jednotlivých záznamů v tooltipu při najetí myší nad jednotlivými záznamy.

2.3.2. Sloupce

 • Definice výchozího nastavení sloupců detailů.

2.4. Záložka „Hledání“

Obrázek.png

2.4.1. Možnosti

 • Aktivovat hledání
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v záhlaví nahlížecí tabulky automaticky zobrazen řádek s vyhledávacím polem a tlačítkem „Hledat“.
 • Optimalizované hledání
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být mít každý sloupec nahlížecí tabulky vlastní pole pro vyhledávání.
 • Zobrazit pouze výsledky hledání
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda mají být data v nahlížecí tabulce zobrazena pouze při zadání hledaného výrazu.

2.5. Záložka „Práva“

Obrázek.png

2.5.1. Práva

 • Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení ovládacího prvku na nahlížecí stránce.

2.5.2. Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

 • Funkce „Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům“ slouží pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky u ovládacích prvků, které spolu z pohledu práv souvisí.
 • Díky odkazu „Zobrazit…“ je možné zobrazit seznam všech ovládacích prvků na nahlížecí stránce včetně nastavení práv těchto ovládacích prvků. U každého ovládacího prvku je zobrazeno zaškrtávací tlačítko, kterým je možné ovládací prvek vybrat. Při uložení ovládacího prvku se následně nastaví stejná práva i těmto vybraným ovládacím prvkům.
 • Alternativou pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky je zobrazení reportu dostupného ze záložky „Práva podřízených objektů“ v nastavení nahlížecí stránky.

2.6. Záložka „Administrace“

Obrázek.png

 • Záložka „Administrace“ se zobrazuje pouze u existujících ovládacích prvků.

2.6.1. Název šablony

 • Název šablony slouží pro pojmenování nahlížecí tabulky s možností jejího zkopírování při vytváření dalších nahlížecích tabulek se stejnou zdrojovou databázovou tabulkou.
 • Při vytváření nové nahlížecí tabulky je nejdříve nutné definovat zdroj dat pomocí databázového dotazu, a následně jsou všechny dostupné šablony k dispozici v rozbalovacím seznamu „Šablony“ na záložce „Obecné“. Po vybrání šablony dojde k automatickému předvyplnění všech parametrů nahlížecí tabulky údaji ze zvolené šablony.
 • Seznam všech nahlížecích tabulek, které jsou označené jako šablony, je možné zobrazit pomocí reportu. Detailní popis reportů je uveden v samostatné příručce Reporty.

2.6.2. Umístění

 • Výběr nahlížecí stránky, na které je ovládací prvek umístěn.
 • Rozbalovací seznam obsahuje všechny nahlížecí stránky umístěné ve stejné aplikaci.

2.6.3. Změnit typ na

 • Rozbalovací seznam nabízí typy ovládacích prvků, na které je podporována konverze ovládacího prvku.

3. Příklady

3.1. Javascriptové funkce

 • dg_Disable();
 • dg_Enable();
 • dg_HideColumn(DG123, 456);
 • dg_HideColumn(el(DG123), 456);
 • dg_HideHeader(DG123);
 • dg_SearchColumns(DG123, [1, 2, 3]);
 • dg_SearchColumns(el(DG123), [1, 2, 3]);
 • dg_ShowColumn(DG123, 456);
 • dg_ShowColumn(el(DG123), 456);
 • dg_VisibleColumns(DG123, [1, 2, 3]);
 • dg_VisibleColumns(el(DG123), [1, 2, 3]);
 • var array = dg_Controls(el(DG123));

3.2. Proměnné

 • #datagrid1#
 • #datagrid2#
 • #datagrid3#