Framework NET Genium

Home / Xtreme Rapid Development /

Framework NET Genium

Od roku 2002 vyvíjíme svůj vlastní framework určený pro Xtreme Rapid Development. Díky tomu nabízíme robustní řešení v relativně krátké době.

Kvalitu našeho frameworku potvrzuje vysoká loajalita a věrnost našich zákazníků, kteří se mohou díky filosofii našeho vývoje lépe přizpůsobovat neustálým změnám a snadněji akcelerovat svůj rozvoj. Věříme, že naše technologie patří dnes k těm nejlepším na světě.

Extrémně rychlý vývoj

Framework NET Genium spolu s knihovnou již hotových aplikací umožňuje ve velmi krátké době připravit funkční prototyp aplikace, která se podle našich zkušeností výrazně neodlišuje od finálního zadání. Schopnost vytvořit takové prototypy nám otevřela dveře do společností jako je Česká pošta, ČSOB, Komerční banka nebo Plzeňský Prazdroj.

Technické parametry frameworku

 • Webová aplikace napsaná v jazyce C# na platformě .NET
 • Podpora databází MS SQL Server nebo Firebird
 • Víceuživatelská aplikace s vlastním systémem uživatelských oprávnění nezávisle na IIS nebo Active Directory
 • Integrovaný grafický návrhář určený k vývoji aplikací pro uživatele s administrátorským oprávněním
 • Důsledná podpora většiny webových prohlížečů a responzivní design
 • Bezpečnost v souladu s metodikou OWASP garantovaná několika nezávislými penetračními testy
 • Optimalizovaný výkon pro méně výkonné nebo kancelářské servery
 • Optimalizovaný výkon pro práci s velkým množstvím dat a fulltextové vyhledávání v databázových záznamech i souborových přílohách
 • Podpora In-Memory tabulek
 • Podpora single sign-on ve spojení s Active Directory
 • Podpora běhu aplikace ve více instancích s rozdílným nastavením úrovně zabezpečení IIS
 • Podpora běhu aplikace ve více klonech – provozní, vývojové nebo archivní prostředí
 • Nástroje pro vydávání nových release z vývojového do provozního nebo archivního prostředí
 • Nástroje pro přesun časově omezených a zároveň konzistentních dat do archivního prostředí
 • Nástroje pro exporty, importy nebo konverze velkého množství dat

Technické parametry vývoje pomocí našeho frameworku

 • Skládání a propojování dvou základních stavebních jednotek aplikací – editačních formulářů a nahlížecích stránek
 • Knihovna ovládacích prvků pro chytré tabulky, klasické kalendáře nebo plánovací vícezdrojové kalendáře, rozvrhy hodin, ganttovy diagramy, grafy, mapy nebo stromové struktury
 • Podpora vícejazyčnosti
 • Grafický návrhář databázových dotazů
 • Grafický návrhář skriptů spouštěných na straně serveru
 • Volání nejčastěji používaných funkcí pro práci s daty z naší knihovny funkcí
 • Volání vlastních funkcí napsaných v jazyce C#
 • Nástroje pro spouštění skriptů z naplánovaných úloh
 • CodeMirror pro psaní JavaScriptu
 • Podpora tisku do tiskových šablon XLS, DOC, TXT nebo HTML
 • Automatická konverze tiskových sestav do PDF
 • Synchronizace dat se zařízeními Android nebo iOS
 • Symetrická synchronizace dat (multiple master) s libovolnou aplikací založenou na platformě NET Genium
 • API pro komunikaci s libovolnou aplikací založenou na platformě .NET