Modul Organizace

 • Úkoly - Zadávání úkolů, sledování jejich plnění a následné schvalování úkolů
 • Dokumenty a směrnice - Evidence a sdílení interních dokumentů a směrnic
 • Interní zprávy a oznámení
  • Zasílání interních zpráv a oznámení
  • Automatické stahování zpráv z datové schránky a jejich delegace na odpovědné osoby pomocí doplňku ISDS Service
 • Hardware a software - Správa hardware, instalací a nákupů software
 • Tiskárny a tisky - Evidence tiskáren a uskutečněných tisků
 • Rezervace - Rezervační systém pro služební automobily, zasedací místnosti, prezentační techniku atd.
 • Kniha jízd
  • Evidence uskutečněných jízd s možností importu dat ze systému CSS iMonitor
  • Správa vozového parku a sledování nákladů na jednotlivá vozidla

Hlavní přínosy

 • Efektivní řízení práce zaměstnanců a organizace interních záležitostí firmy
 • Zefektivnění práce zaměstnanců díky zadávání úkolů či integrovanému vnitropodnikovému komunikačnímu portálu
 • Softwarový audit pracovních stanic díky evidence hardwaru a nainstalovaného softwaru