Enterprise Resource Planning

Hlavní stránka / Produkty / Knihovna aplikací /

Enterprise Resource Planning

Řízení podniku, které splňuje požadavky normy ISO 9001:2009

 • Centrální úložiště všech informací důležitých pro administrativní zajištění chodu podniku
 • Jednotné pracovní prostředí pro komunikaci zaměstnanců mezi sebou a se zákazníky
 • Automatizace hlavních podnikových procesů a zjednodušení administrativy
 • Plánování a sdílení důležitých termínů a pracovních výsledků
 • Rychlé a komfortní vyhledávání informací
 • Zdroj podkladů pro identifikaci potřeb zákazníků a pro strategické rozhodování

Moduly

Zákazníci (CRM)

 • Adresář zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů
 • Call centrum
 • Evidence obchodní dokumentace
 • Plánování a sdílení důležitých termínů
 • Synchronizace kalendáře s Androidem
 • Odesílání a příjem e-mailových zpráv
 • Plánování marketingových aktivit

Obchod

 • Tvorba obchodních nabídek a správa zakázek
 • Katalog produktů a správa ceníků
 • Vystavování a příjem objednávek a sledování jejich plnění
 • Tvorba předávacích protokolů
 • Řešení reklamací a interních neshod

Organizace

 • Zadávání a schvalování úkolů
 • Evidence interních dokumentů a směrnic
 • Zasílání interních zpráv a oznámení
 • Stahování zpráv z datové schránky
 • Správa hardware a software
 • Evidence tiskáren a uskutečněných tisků
 • Rezervační systém
 • Kniha jízd a správa vozového parku

Finance

 • Běžná i elektronická fakturace (ISDOC)
 • Schvalování a úhrady přijatých faktur
 • Automatické označování uhrazených faktur
 • Banka
 • Pokladna
 • Ostatní pohledávky a závazky
 • Finanční plánování a statistiky

Sklad

 • Evidence skladových zásob
 • Vystavování příjemek, výdejek a převodek
 • Sestavování inventur

Personalistika

 • Zadávání pracovních výkazů
 • Podávání a schvalování žádostí o dovolenou
 • Evidence zaměstnanců
 • Plánování školení a vzdělávání zaměstnanců