Customer Relationship Management

Hlavní stránka / Produkty / Knihovna aplikací /

Customer Relationship Management

Řízení vztahu se zákazníky, které splňuje požadavky normy ISO 9001:2009

 • Centrální úložiště všech informací o zákaznících, dodavatelích, obchodních partnerech...
 • Jednotné pracovní prostředí pro komunikaci zaměstnanců mezi sebou a se zákazníky
 • Plánování a sdílení důležitých termínů a pracovních výsledků
 • Rychlé a komfortní vyhledávání informací
 • Zdroj podkladů pro identifikaci potřeb zákazníků a pro strategické rozhodování

Moduly

Adresář

 • Adresář firem, kontaktních osob a adres
 • Propojení s databází ekonomických subjektů ARES
 • Rychlé vyhledávání adres na mapových serverech mapy.cz a Google
 • Call centrum – identifikace příchozích hovorů a vyhledání volajícího

Dokumenty

 • Evidence nabídek, objednávek, smluv či jiných typů dokumentů
 • Rychlé odesílání dokumentů e-mailem

Aktivity

 • Plánování úkolů, schůzek, porad, školení, telefonních hovorů apod.
 • Synchronizace kalendáře s Outlookem a Androidem
 • Evidence e-mailových či faxových zpráv, telefonních hovorů
 • Sledování plnění aktivit a vynaložených nákladů
 • Rychlé odesílání informací o aktivitách e-mailem

E-mail

 • Odesílání a příjem e-mailových zpráv

Kampaně

 • Plánování marketingových kampaní
 • Vytváření marketingových seznamů
 • Rychlé odesílání newsletterů či hromadných zpráv e-mailem
 • Sledování nákladů a výnosů marketingových kampaní