Příručka ve formátu PDF

1. Návrhář skriptů

Obrázek.png

1.1. Zadejte příkaz…

 • Rozbalovací seznam s výběrem typu příkazu, který bude vložen do skriptu na označené místo.
 • Detailní popis příkazů je uveden v samostatné příručce Příručka administrátora.
 • 1. Deklarovat proměnnou
 • 2. Přidat hodnotu z dotazu
 • 3. Uložit proměnnou zpět do databáze
 • 4. Přidat více hodnot z dotazu
 • 5. Cyklus
 • 6. Přidat hodnotu
 • 7. Jestliže (výraz) přiřadit hodnotu
 • 8. Jestliže (složený výraz) přiřadit hodnotu
 • 9. Přejít na řádek
 • 10. Jestliže (výraz) přejít na řádek
 • 11. Jestliže (složený výraz) přejít na řádek
 • 12. Vyvolat výjimku (přerušení)
 • 13. Jestliže (výraz) vyvolat výjimku
 • 14. Jestliže (složený výraz) vyvolat výjimku
 • 15. Odeslat e-mail
 • 16. Jestliže (výraz) odeslat e-mail
 • 17. Jestliže (složený výraz) odeslat e-mail
 • 18. Smazat záznam
 • 19. Jestliže (výraz) smazat záznam
 • 20. Jestliže (složený výraz) smazat záznam
 • 21. Nový záznam
 • 22. Jestliže (výraz) nový záznam
 • 23. Jestliže (složený výraz) nový záznam
 • 24. Uložit hodnotu do databáze
 • 25. Jestliže (výraz) uložit hodnotu …
 • 26. Jestliže (složený výraz) uložit hodnotu …
 • 27. Uložit více hodnot do databáze
 • 28. Jestliže (výraz) uložit více …
 • 29. Jestliže (složený výraz) uložit více …
 • 30. Komentář

1.2. Proměnné

 • Rozbalovací seznam s výběrem rozsahu proměnných, které budou k dispozici ve skriptu pro ukládání hodnot. Tyto proměnné je možné používat na jednotlivých řádcích skriptu.
 • Detailní popis proměnných je uveden v samostatné příručce Proměnné.

1.3. Funkce

 • Rozbalovací seznam s výběrem serverových funkcí, které je možné volat na jednotlivých řádcích skriptu.
 • Detailní popis serverových funkcí je uveden v samostatné příručce Serverové funkce.

1.4. Hodnoty

 • Rozbalovací seznam s výběrem identifikátorů databázových ovládacích prvků, které je možné používat na jednotlivých řádcích skriptu.

1.5. Slovník

 • Slovník zobrazuje seznam komentářů a přerušení použitých napříč všemi skripty v celé aplikaci, které se vztahují k následujícím typům příkazů:
  • Parametr „message“ serverové funkce „SCHEDULEBACK“ v komentáři skriptu
  • Parametr „message“ serverové funkce „TEFUIG“ v komentáři skriptu
  • Parametr „message“ serverové funkce „TESUIG“ v komentáři skriptu
  • Parametr „message“ serverové funkce „WRITEMESSAGE“ v komentáři skriptu
  • Přerušení skriptu
 • Vyhledávání ve slovníku slouží k navržení správného tvaru uživatelských hlášek a k udržení konzistence názvosloví v celé aplikaci.

1.6. Sledování změn

 • Sledování změn zobrazuje detailní report se všemi provedenými změnami skriptu jednotlivými uživateli.

1.7. Spustit skript

 • Tlačítko „Spustit skript“ slouží ke spuštění skriptu v testovacím režimu.
 • Spuštění skriptu simuluje průběh zpracování skriptu, neukládá však žádné hodnoty do databáze, ani nemaže žádné záznamy z databáze.
 • Externí funkce volané ze skriptu v testovacím režimu se nevykonávají – do externí funkce je předána hodnota „true“ v parametru „test“:
using System;

namespace NETGenium
{
public class ExternalFunctions
{
public static string ngef(string id, string[] args, bool test, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
if (test) return "";

switch (id)
{
// case "MyFirstFunction": return MyFirstFunction();
default: return conn == null ? "" : conn.ExternalFunctionNotFound(id, cmd);
}
}
}
}