Příručka ve formátu PDF

1. Základní informace

1.1. Popis ovládacího prvku

E-Mail je jednoduchý e-mailový klient pro doručenou poštu, který zobrazuje (avšak nestahuje ani neukládá do databáze) příchozí e-mailové zprávy z poštovního serveru POP3 nebo IMAP.

1.2. Vytvoření nového ovládacího prvku

Nový email je možné vytvořit následujícím způsobem z nahlížecí stránky pomocí toolbaru s ovládacími prvky:

 • Nejdříve se kliknutím myši na nahlížecí stránce určí pozice, na kterou má být nový email umístěn. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru nahlížecí stránky kliknout na položku „E-Mail“, v nově otevřeném dialogu vyplnit atributy nového ovládacího prvku, a následně uložit. Tím dojde k vložení nového emailu na předem vybrané místo nahlížecí stránky.
 • Nedojde-li před vložením nového emailu k určení požadované pozice, bude nový email vložen na konec nahlížecí stránky.

1.3. Editace nebo smazání ovládacího prvku

 • U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v nahlížecí stránce zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
 • Jednotlivé ovládací prvky mohou být na nahlížecí stránce vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název, a následném tažení až na požadované místo na nahlížecí stránce.
 • Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrtávacího pole „Drag&Drop“ umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.

2. Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku

 • Obecné – Nastavení obecných vlastností
 • Adresář – Nastavení adresáře
 • Ostatní – Nastavení ostatních vlastností
 • Práva – Nastavení práv
 • Administrace – Nastavení ostatních vlastností

2.1. Záložka „Obecné“

Obrázek.png

2.1.1. Dotaz

 • Dotaz definuje databázovou tabulku, která slouží pro ukládání odchozích e-mailových zpráv.
 • Dotaz je využíván formulářem pro zadání nové e-mailové zprávy, který je dostupný přes nahlížecí stránky typu „Nová e-mailová zpráva“. Detailní popis nastavení nahlížecí stránky je uveden v samostatné příručce Nahlížecí stránka.

2.1.2. Od

 • Výběr sloupce, který určuje odesílatele odchozí e-mailové zprávy.

2.1.3. Datum

 • Výběr sloupce, který určuje datum odeslání odchozí e-mailové zprávy.

2.1.4. Komu

 • Výběr sloupce, který určuje příjemce odchozí e-mailové zprávy.

2.1.5. Předmět

 • Výběr sloupce, který určuje předmět odchozí e-mailové zprávy.

2.1.6. Text

 • Výběr sloupce, který určuje text odchozí e-mailové zprávy.

2.1.7. Detaily

 • Výběr sloupce, do kterého bude uložen zdrojový kód odchozí e-mailové zprávy ve formátu „eml“.

2.2. Záložka „Adresář“

Obrázek.png

Obrázek.png

2.2.1. Typ

 • Výchozí – pro ukládání kontaktů se bude používat databázová tabulka v aplikaci „E-mail“. Tuto aplikaci je možné naimportovat z adresáře „NETGenium\Install“.
 • Vlastní – pro ukládání kontaktů se bude používat vlastní databázová tabulka definovaná v poli „Zdroj dat“.

2.2.2. Zdroj dat

 • Zdroj dat definuje zdrojové databázové záznamy kontaktů adresáře.
 • Nastavení zdroje dat se provádí v grafickém návrháři databázových dotazů. Detailní popis návrháře databázových dotazů je uveden v samostatné příručce Návrhář databázových dotazů.

2.2.3. Název

 • Výběr sloupce, který určuje název kontaktu.

2.2.4. E-mailová adresa

 • Výběr sloupce, který určuje e-mailovou adresu kontaktu.

2.2.5. Nápověda

 • Výběr sloupců, které se zobrazují v adresářovém pickeru spolu s názvem a e-mailovou adresou kontaktu.

2.3. Záložka „Ostatní“

Obrázek.png

2.3.1. Možnosti

 • Zobrazit ovládací prvky pro výběr časového úseku
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda mají být nad nahlížecí tabulkou s příchozími zprávami zobrazeny ovládací prvky pro výběr časového úseku datumu odeslání příchozí e-mailové zprávy.
 • Zobrazit tooltip
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má nahlížecí tabulka s příchozími zprávami zobrazovat detaily jednotlivých záznamů v tooltipu při najetí myší nad jednotlivými záznamy.

2.4. Záložka „Práva“

Obrázek.png

2.4.1. Práva

 • Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení ovládacího prvku na nahlížecí stránce.

2.4.2. Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

 • Funkce „Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům“ slouží pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky u ovládacích prvků, které spolu z pohledu práv souvisí.
 • Díky odkazu „Zobrazit…“ je možné zobrazit seznam všech ovládacích prvků na nahlížecí stránce včetně nastavení práv těchto ovládacích prvků. U každého ovládacího prvku je zobrazeno zaškrtávací tlačítko, kterým je možné ovládací prvek vybrat. Při uložení ovládacího prvku se následně nastaví stejná práva i těmto vybraným ovládacím prvkům.
 • Alternativou pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky je zobrazení reportu dostupného ze záložky „Práva podřízených objektů“ v nastavení nahlížecí stránky.

2.5. Záložka „Administrace“

Obrázek.png

 • Záložka „Administrace“ se zobrazuje pouze u existujících ovládacích prvků.

2.5.1. Umístění

 • Výběr nahlížecí stránky, na které je ovládací prvek umístěn.
 • Rozbalovací seznam obsahuje všechny nahlížecí stránky umístěné ve stejné aplikaci.