Příručka ve formátu PDF

1. Seznam záložek v dialogu nastavení kategorie

 • Obecné – Nastavení obecných vlastností
 • Nápověda – Nastavení textu nápovědy v reportech
 • Práva – Nastavení práv
 • Administrace – Nastavení ostatních vlastností

1.1. Záložka „Obecné“

Obrázek.png

1.1.1. Název

 • Název kategorie zobrazovaný v navigační oblasti NET Genia nebo v menu na mobilních zařízeních.

1.1.2. Slovník

 • Slovník zobrazuje seznam názvů aplikačních skupin, aplikací, kategorií, nahlížecích stránek, editačních formulářů a ovládacích prvků použitých napříč celou aplikací.
 • Vyhledávání ve slovníku slouží k navržení správného názvu kategorie a k udržení konzistence názvosloví v celé aplikaci.

1.2. Záložka „Nápověda“

Obrázek.png

 • Nápověda je text zobrazovaný v reportu „Nahlížecí stránky (Export)“. Detailní popis reportů je uveden v samostatné příručce Reporty.
 • Nápověda je text zobrazovaný uvnitř celkové nápovědy aplikace v rámci serverové proměnné „#help#“. Detailní popis serverových proměnných je uveden v samostatné příručce Proměnné.

1.3. Záložka „Práva“

Obrázek.png

1.3.1. Práva

 • Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení kategorie.

1.3.2. Zobrazit přehled…

 • Zobrazení přehledu nastavení práv všech podřízených nahlížecích stránek a jejích ovládacích prvků.

1.3.3. Možnosti

 • Nahradit práva ve všech podřízených objektech – Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být při uložení kategorie přepsáno nastavení práv ve všech podřízených nahlížecích stránkách a jejich ovládacích prvcích na stejná oprávnění, jako jsou nastavena v samotné kategorii.
 • Přidat zvolená práva všem podřízeným objektům – Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda mají být při uložení kategorie přidány všechny zvolené aplikační skupiny a uživatelé všem podřízeným nahlížecím stránkách a jejím ovládacím prvkům.
 • Odebrat práva zvolená všem podřízeným objektům – Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda mají být při uložení kategorie odebrány všechny zvolené aplikační skupiny a uživatelé všem podřízeným nahlížecím stránkách a jejím ovládacím prvkům.

1.4. Záložka „Administrace“

Obrázek.png

1.4.1. Umístění

 • Výběr aplikace, ve které je kategorie umístěna.
 • Rozbalovací seznam obsahuje všechny aplikace.