Nahlížecí stránka - Map

1. Základní informace

1.1. Popis ovládacího prvku

Map je mapa založená na mapových podkladech OpenStreetMap.

1.2. Vytvoření nového ovládacího prvku

Novou mapu je možné vytvořit následujícím způsobem z nahlížecí stránky pomocí toolbaru s ovládacími prvky:

 • Nejdříve se kliknutím myši na nahlížecí stránce určí pozice, na kterou má být nová mapa umístěna. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru nahlížecí stránky kliknout na položku „Map“, v nově otevřeném dialogu vyplnit atributy nového ovládacího prvku, a následně uložit. Tím dojde k vložení nové mapy na předem vybrané místo nahlížecí stránky.
 • Nedojde-li před vložením nové mapy k určení požadované pozice, bude nová mapa vložena na konec nahlížecí stránky.

1.3. Editace nebo smazání ovládacího prvku

 • U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v nahlížecí stránce zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
 • Jednotlivé ovládací prvky mohou být na nahlížecí stránce vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název, a následném tažení až na požadované místo na nahlížecí stránce.
 • Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrtávacího pole „Drag&Drop“ umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.

2. Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku

 • Obecné – Nastavení obecných vlastností
 • Tooltip – Nastavení sloupců zobrazovaných v detailech
 • Práva – Nastavení práv
 • Administrace – Nastavení ostatních vlastností

2.1. Záložka „Obecné“

Obrázek.png

2.1.1. Název

 • Název ovládacího prvku.

2.1.2. Slovník…

 • Slovník zobrazuje seznam názvů ostatních ovládacích prvků, formulářů, nahlížecích stránek, kategorií, aplikací a aplikačních skupin, použitých napříč celou aplikací.
 • Vyhledávání ve slovníku slouží k navržení správného názvu ovládacího prvku a k udržení konzistence názvosloví v celé aplikaci tak, aby se ovládací prvky se stejným významem umístěné na různých místech v aplikaci nazývaly stejným způsobem.

2.1.3. Šířka

 • Šířka ovládacího prvku uvedená v pixelech.
 • Při nevyplnění tohoto zadávacího pole bude šířka mapy nastavena na maximální šířku obrazovky.

2.1.4. Výška

 • Výška ovládacího prvku uvedená v pixelech.
 • Při nevyplnění tohoto zadávacího pole bude výška mapy nastavena na 590 pixelů.

2.1.5. Zoom

 • Výchozí přiblížení mapy.
 • Rozbalovací seznam obsahuje hodnoty v rozsahu 0 až 18, obvyklé výchozí přiblížení je 7.

2.1.6. Zdroj dat

 • Zdroj dat definuje zdrojové databázové záznamy zobrazované v mapě.
 • Nastavení zdroje dat se provádí v grafickém návrháři databázových dotazů. Detailní popis návrháře databázových dotazů je uveden v samostatné příručce Návrhář databázových dotazů.

2.1.7. Latitude

 • Výběr sloupce, který určuje zeměpisnou šířku místa na mapě.

2.1.8. Longitude

 • Výběr sloupce, který určuje zeměpisnou výšku místa na mapě.

2.1.9. Značka

 • Výběr sloupce, který určuje ikonu místa na mapě.

2.1.10. Seskupit podle

 • Výběr sloupce, který určuje seskupování jednotlivých míst na mapě do polygonů.
 • Mapa, která nepoužívá seskupování, zobrazuje databázové záznamy jako ikony na mapě.
 • Mapa, která používá seskupování, zobrazuje databázové záznamy jako vrcholy samostatných polygonů.

2.1.11. Možnosti

 • Zakázat otevírání záznamů
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být všem uživatelům zakázána možnost vstupu do editačního formuláře za účelem otevření zobrazovaného databázového záznamu kliknutím na místo na mapě.
 • Shlukovat značky
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda mají být místa na mapě při menším přiblížení shlukovány do značek s číselným údajem o počtu míst na mapě, které značka shlukuje.

2.2. Záložka „Tooltip“

Obrázek.png

2.2.1. Sloupce

 • Definice sloupců detailů zobrazovaných při najetí myší nad místo na mapě.

2.3. Záložka „Práva“

Obrázek.png

2.3.1. Práva

 • Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení ovládacího prvku na nahlížecí stránce.

2.3.2. Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

 • Funkce „Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům“ slouží pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky u ovládacích prvků, které spolu z pohledu práv souvisí.
 • Díky odkazu „Zobrazit…“ je možné zobrazit seznam všech ovládacích prvků na nahlížecí stránce včetně nastavení práv těchto ovládacích prvků. U každého ovládacího prvku je zobrazeno zaškrtávací tlačítko, kterým je možné ovládací prvek vybrat. Při uložení ovládacího prvku se následně nastaví stejná práva i těmto vybraným ovládacím prvkům.
 • Alternativou pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky je zobrazení reportu dostupného ze záložky „Práva podřízených objektů“ v nastavení nahlížecí stránky.

2.4. Záložka „Administrace“

Obrázek.png

 • Záložka „Administrace“ se zobrazuje pouze u existujících ovládacích prvků.

2.4.1. Umístění

 • Výběr nahlížecí stránky, na které je ovládací prvek umístěn.
 • Rozbalovací seznam obsahuje všechny nahlížecí stránky umístěné ve stejné aplikaci.