Editační formulář - JavaScript

Hlavní stránka / Podpora / Příručka administrátora / Editační formulář /

Editační formulář - JavaScript

1. Základní informace

1.1. Popis ovládacího prvku

JavaScript je ovládací prvek, který umožňuje začlenění libovolného javascriptového kódu.

1.2. Vytvoření nového ovládacího prvku

Nový javascript je možné vytvořit následujícím způsobem z editačního formuláře pomocí toolbaru s ovládacími prvky:

 • Nejdříve se kliknutím myši v editačním formuláři určí pozice, na kterou má být nový javascript umístěn. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru editačního formuláře kliknout na položku „JavaScript“, v nově otevřeném dialogu vyplnit atributy nového ovládacího prvku, a následně uložit. Tím dojde k vložení nového javascriptu na předem vybrané místo editačního formuláře.
 • Nedojde-li před vložením nového javascriptu k určení požadované pozice, bude nový javascript vložen na konec editačního formuláře.

1.3. Editace nebo smazání ovládacího prvku

 • U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v editačním formuláři zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
 • Jednotlivé ovládací prvky mohou být v editačním formuláři vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název umístěný v levém sloupci editačního formuláře, a následném tažení až na požadované místo v editačním formuláři.
 • Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrtávacího pole „Drag&Drop“ umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.

2. Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku

 • Obecné – Nastavení obecných vlastností
 • Nápověda – Nápověda k editoru javascriptového kódu
 • Práva – Nastavení práv
 • Administrace – Nastavení ostatních vlastností

2.1. Záložka „Obecné“

Obrázek.png

2.1.1. Název

 • Název ovládacího prvku.

2.1.2. Proměnné a funkce

 • Rozbalovací seznam s výběrem proměnných, javascriptových a serverových funkcí, které je možné používat uvnitř javascriptového kódu.
 • Detailní popis proměnných je uveden v samostatné příručce Proměnné.
 • Detailní popis javascriptových funkcí je uveden v samostatné příručce JavaScriptové funkce.
 • Detailní popis serverových funkcí je uveden v samostatné příručce Serverové funkce.

2.1.3. Identifikátory

 • Rozbalovací seznam s výběrem identifikátorů databázových ovládacích prvků, které je možné používat uvnitř javascriptového kódu.

2.2. Záložka „Nápověda“

Obrázek.png

 • Nápověda k editoru javascriptového kódu.

2.3. Záložka „Práva“

Obrázek.png

2.3.1. Práva

 • Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení ovládacího prvku v editačním formuláři.

2.3.2. Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

 • Funkce „Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům“ slouží pro sjednocení práv v rámci celého editačního formuláře u ovládacích prvků, které spolu z pohledu práv souvisí.
 • Díky odkazu „Zobrazit…“ je možné zobrazit seznam všech ovládacích prvků v editačním formuláři včetně nastavení práv těchto ovládacích prvků. U každého ovládacího prvku je zobrazeno zaškrtávací tlačítko, kterým je možné ovládací prvek vybrat. Při uložení ovládacího prvku se následně nastaví stejná práva i těmto vybraným ovládacím prvkům.
 • Alternativou pro sjednocení práv v rámci celého editačního formuláře je zobrazení reportu dostupného ze záložky „Práva podřízených objektů“ v nastavení editačního formuláře.

2.4. Záložka „Administrace“

Obrázek.png

 • Záložka „Administrace“ se zobrazuje pouze u existujících ovládacích prvků.

2.4.1. Slovník

 • Slovník zobrazuje seznam volání javascriptových funkcí „alert“ a „confirm“, použitých napříč celou aplikací.
 • Vyhledávání ve slovníku slouží k navržení správného tvaru uživatelských hlášek a k udržení konzistence názvosloví v celé aplikaci.

2.4.2. Sledování změn

 • Sledování změn zobrazuje detailní report se všemi provedenými změnami javascriptového kódu jednotlivými uživateli.