Modul Monitorování procesů (KPI)

Home / Xtreme Rapid Development / Application Library / Quality Management System /

Modul Monitorování procesů (KPI)

  • Monitorování klíčových procesů umožní porovnání plánovaných hodnot se skutečností prostřednictvím přehledných grafů nebo tabulkových statistik
  • Aplikace umožní připravit různé scénáře, které se porovnávají se skutečnými daty
  • Grafická prezentace plnění stanoveného plánu
  • Statistiky jsou prezentovány grafy (14 typů) nebo číselnými (tabulkovými) přehledy

Hlavní přínosy

  • Zaměřen na proces monitorování klíčových parametrů výkonnosti a cíle jakosti organizace
  • Efektivní nástroj pro řízení organizace
  • Grafická indikace o plnění / neplnění cíle s průměrnými hodnotami
  • Dílčí / souhrnné analýzy dat pro vrcholový management