Quality Management System

Hlavní stránka / Produkty / Knihovna aplikací /

Quality Management System

Řízení kvality, které splňuje požadavky normy ISO 9001:2009

 • Řízení a audit kvality firemních procesů
 • Řešení problémů, neshod a jejich prevence
 • Řízení dokumentace a provozu měřících zařízení

Moduly

Dokumentace (DMS)

 • Správa řízené dokumentace
 • Řízení dokumentů v celém životním cyklu
 • Schvalování dokumentů
 • Evidence tištěných kopií
 • Verzování
 • Týmová práce na dokumentech
 • Přehledy dokumentů ve stromové struktuře

Audity (AD)

 • Správa interních a externích auditů v celém životním cyklu
 • Indikace aktuálního stavu auditu a řešení souvisejících zjištění
 • Statisticky auditů
 • Generování zprávy z auditu

Měřící zařízení (DC)

 • Evidence měřících zařízení
 • Evidence historie kalibrací, oprav a nákladů zařízení
 • Automatické hlídání termínů revizí a kalibrací

Neshody (NC)

 • Evidence neshod v celém životním cyklu
 • Řízení neshodných výrobků
 • Tvorba 3D a 8D reportů
 • Sestavení týmu řešitelů, podpora týmové práce
 • Zápis a kontrola nápravných opatření
 • Sledování nákladů neshod
 • Statistiky neshod

Monitorování procesů (KPI)

 • Monitorování klíčových procesů
 • Rozsáhlé statistiky procesů
 • Plánování procesů a porovnání se skutečností
 • Grafická prezentace plnění plánu