Modul Měřící zařízení (DC)

  • Evidence měřících zařízení včetně přidělených odpovědností
  • Evidence historie kalibrací, oprav a nákladů spojených s provozem měřících zařízení
  • Hlídání termínů revizí nebo kalibrací měřících zařízení, odesílání e-mailů zodpovědným osobám

Hlavní přínosy

  • Udržování aktuálního přehledu o zařízeních a událostech s nimi spojených
  • Zamezení případných opomenutí kalibrací či oprav měřících zařízení a tedy prevence vzniku fatální škody na zařízení
  • Přesunutí zodpovědnosti za zařízení na podřízené zaměstnance
  • Možnost připojení komentářů ostatních zaměstnanců za důsledkem efektivnějšího využití zařízení