Modul Dokumentace (DMS)

 • Systém pro správu řízené dokumentace dle normy ISO 9001:2009
 • Řízení dokumentů v celém životním cyklu, příprava – schvalování – uvolnění – archivace
 • Schvalování dokumentů dle přednastavených schémat schvalování
 • Evidence tištěných kopií (držitel kopie, verze, datum předání a stažení)
 • Verzování, automatická archivace předchozích verzí, souhrnný archiv zneplatněných dokumentů
 • Týmová práce na dokumentech - komentáře připravovanému dokumentu
 • Přehledy dokumentů ve stromové struktuře

Hlavní přínosy

 • Úspora času a nákladů spojených se správou dokumentace
 • Online editace dokumentů v prostředí MS Office nebo OpenOffice
 • V kombinaci s NET Genium ERP lze omezit počet tištěných dokumentů ve firmě
 • Schopnost rychle reagovat na události spojené s prací s dokumenty díky automatickému upozorňování uživatelů e-mailem
 • Jednoduchý přístup ke všem potřebným výstupům (připomínky, rozdělovníky dokumentů, distribuce řízených výtisků, seznámení s dokumenty, a další)
 • Zjednodušení administrativy (seznamování zaměstnanců s novými dokumenty, zjišťování stavu dokumentů apod.)
 • Automatické upozorňování na potřebu revize dokumentu
 • Automatické publikování dokumentů k datu účinnosti
 • Aktuální přehledy dokumentů, tištěných verzí a schvalování

Speciální funkce

 • LivingDocuments - Udržovat dokumentaci stále aktuální v měnícím se prostředí je nákladné. Dokumentace v prostředí NET Genia proto nemusí být pouze statická, ale může mít i dynamický charakter. Správce dokumentace má možnost online editovat souborové přílohy a připravovat nové revize. NET Genium pak uchovává historii těchto úprav.