Modul Audity (AD)

  • Správa interních a externích auditů v celém životním cyklu (dlouhodobé plánování – sestavení týmu a podrobného plánu auditu – provádění auditu, řízení souvisejících zjištění – vyhodnocení auditu)
  • Indikace aktuálního stavu auditu a stavu řešení souvisejících zjištění
  • Průběžné sledování a porovnávání auditů ve statistických přehledech a grafech
  • Generování zprávy z auditu – export všech zjištění z auditu včetně podrobného výpisu jejich řešení

Hlavní přínosy

  • Jednoduché a přehledné sledování auditů ve všech stavech
  • Přiřazení zodpovědných osob a termínů k jednotlivým zjištěním
  • Automatická eskalace nevyřešených zjištění prostřednictvím automaticky odesílaných e-mailových zpráv
  • Vyhodnocení doby a vhodnosti řešení jednotlivých zjištění
  • Zefektivnění procesů, spolupráce s dodavateli, zařízení atd. díky důsledné kontrole a kvalitně zdokumentovanému auditu
  • Schopnost rychle reagovat na změny auditů, či nedodržení termínů nápravných opatření