Modul Personalistika

 • Pracovní výkazy
  • Zadávání pracovních výkazů
  • Přiřazování výkazů k odběratelům nebo zakázkám a jejich následná fakturace
 • Mzdy - Automatické generování podkladů pro mzdy na základě pracovních výkazů a nepřítomností (dovolená, nemoc atd.)
 • Žádost o schválení nepřítomnosti
  • Podávání a schvalování žádostí o dovolenou, Home Office, náhradní volno atp.
  • Automatické vyhodnocování zbývajících dnů dovolené k čerpání v daném roce
 • Kalendář - Kalendář nepřítomností, osobních termínů a firemních akcí
 • Zaměstnanci
  • Evidence zaměstnanců a pracovních smluv
  • Evidence firemního majetku zapůjčeného zaměstnancům
  • Evidence kurzů, certifikátů a kvalifikací zaměstnanců
 • Školení - Evidence a plánování firemních školení a vzdělávání zaměstnanců
 • Plán směn - Plánování směn zaměstnanci a jejich potvrzování správcem

Hlavní přínosy

 • Usnadnění kontroly docházky zaměstnanců a jejich práce na konkrétních zakázkách, plánování a schvalování dovolených
 • Dostatečné podklady pro odpovídající finanční ohodnocení zaměstnanců
 • Elektronické schvalování výše mzdy včetně mimořádných příplatků či srážek
 • Zrychlení práce personalistů díky hromadnému generování mezd či přidělování dovolených
 • Neustálý přehled o nepřítomnostech a plánování dovolených
 • Modul lze propojit s docházkovým systémem NET Genium DS