Modul Obchod

Hlavní přínosy

  • Podpora všech fází obchodního procesu od vytvoření první nabídky po předání zboží zákazníkovi či příjem reklamací
  • Aktuální informace o celkových nebo interních a externích nákladech na zakázku, o výsledných pohledávkách a o zisku ze zakázky
  • Rozsáhlé propojení s moduly Zákazníci (CRM), Finance, Personalistika, Sklad atd. - doklady z převážné většiny agend lze přiřazovat ke konkrétním zakázkám
  • Jasné stanovení odpovědností za zakázky, objednávky a reklamace
  • Modul je navržen v souladu s požadavky normy ISO 9001:2009