Modul Finance

 • Vydané faktury - Běžná i elektronická fakturace (ISDOC) s podporou cizích měn a s možností použití vlastních tiskových šablon
 • Přijaté faktury - Evidence přijatých faktur s podporou cizích měn
 • Schvalování - Jednostupňové nebo postupné schvalování dokumentů, objednávek, přijatých nebo vydaných faktur odpovědnými osobami
 • Datová komunikace
  • Generování hromadných platebních příkazů k úhradě
  • Export vydaných faktur, přijatých faktur a pokladních dokladů do účetních programů Money a Pohoda
 • Banka
  • Evidence bankovních výpisů a úhrad
  • Automatické označování uhrazených faktur pomocí doplňku PaymentService
  • Aktuální stav bankovních účtů
 • Pokladna
  • Evidence pokladních dokladů s podporou cizích měn
  • Aktuální stav pokladny
 • Ostatní pohledávky/závazky - Evidence ostatních pohledávek a závazků s podporou cizích měn
 • Finanční statistiky
  • Hospodářské ukazatele
  • Cash flow
  • DPH
 • Finanční plánování - Sestavování finančních plánů

Hlavní přínosy

 • Zrychlení účetních procesů a úspora nákladů díky elektronickému oběhu a schvalování dokumentů
 • Podpora elektronické fakturace - rychlý export vydaných faktur v moderním formátu ISDOC a také import přijatých faktur v tomto formátu
 • Docílení přehledu o efektivitě hospodaření firmy, podrobné sledování nákladů a výnosů divizí, středisek či zakázek
 • Tvorba a porovnávání několika finančních plánů umožní vytvořit optimální finanční strategii pro plánované období