Kampaně

  • Plánování marketingových kampaní
  • Vytváření marketingových seznamů
  • Rychlé odesílání newsletterů či hromadných zpráv e-mailem
  • Sledování nákladů a výnosů marketingových kampaní
  • Sledování aktivit v rámci marketingové kampaně

Plánování marketingových aktivit

Aplikace Kampaně slouží pro plánování marketingových kampaní či vytváření marketingových seznamů. Typickým příkladem marketingové kampaně je např. odeslání newsletteru o novém produktu či hromadný e-mail o změně kontaktní adresy společnosti, plošné informování zákazníků o nových produktech prostřednictvím call centra apod. Sestavování marketingových seznamů je velmi snadné díky zabudovaným filtrům, které mohou být aplikovány na veškeré dostupné atributy obchodních vztahů, kontaktních osob nebo adres. Statistické přehledy pak umožňují sledovat náklady a výnosy marketingových kampaní stejně jako aktivity, které v souvislosti s realizovanou kampaní vznikly – např. objednávky nových produktů od zákazníků.

Kampane_web.jpg