Aktivity

  • Plánování úkolů, schůzek, porad, školení…
  • Synchronizace kalendáře s Androidem
  • Evidence e-mailových či faxových zpráv, telefonních hovorů...
  • Automatické vytváření e-mailových aktivit z příchozí a odchozí e-mailové komunikace s obchodními partnery pomocí doplňku CRM Service
  • Sledování plnění aktivit a vynaložených nákladů
  • Přiřazování aktivit k obchodním vztahům, zakázkám, kampaním či reklamacím
  • Hromadné označování aktivit jako splněných či hromadné mazání aktivit
  • Rychlé odesílání informací o aktivitách e-mailem

Dokonalý přehled o komunikaci zaměstnanců se zákazníky

Aktivity jsou základním prostředkem pro plánování a sdílení důležitých termínů – úkolů, schůzek, porad, školení, telefonních hovorů apod. Typicky máme přímo na hlavní stránce informačního systému zobrazený seznam nesplněných aktivit, a můžeme tedy efektivně plánovat další postup své práce.

Díky obousměrné synchronizaci kalendáře s operačním systémem Android je možné aktivity zadávat jak z prostředí informačního systému NET Genium, tak přímo z mobilního telefonu/tabletu s OS Android.

Aktivity obvykle zadáváme samostatně nebo je přiřazujeme jednotlivým obchodním vztahům, zakázkám, marketingovým kampaním nebo reklamacím. Díky tomu je můžeme snadno filtrovat, nebo pak i fulltextově vyhledávat podle jejich obsahu.

Podobně jako u dokumentů můžeme pomocí integrovaného systému práv omezit přístup zaměstnanců k jednotlivým aktivitám. Díky statistickým přehledům pak máme možnost podle časového hlediska sledovat jednotlivé typy aktivit a jejich četnost či úspěšnost, vytíženost zaměstnanců, náklady vynaložené na jednotlivé typy aktivit či zaměstnance apod.

Aktivity slouží také pro evidenci e-mailových zpráv, takže máme vždy po ruce kompletní historii e-mailové komunikace s daným zákazníkem dostupnou všem zaměstnancům. Pro tyto potřeby doporučujeme využívat doplňku CRM Service, který automaticky ukládá příchozí a odchozí e-mailovou komunikaci se zákazníky do aplikace Aktivity ve formě e-mailových aktivit.