Adresář

  • Adresář firem, kontaktních osob a adres
  • Propojení s databází ekonomických subjektů ARES
  • Rychlé vyhledávání adres na mapových serverech mapy.cz a Google
  • Ukládání kontaktů do MS Outlook a mobilních telefonů
  • Call centrum - identifikace příchozích hovorů a vyhledání volajícího
  • Souhrnné přehledy dokumentů, aktivit, zakázek, objednávek, předávacích protokolů, reklamací, úkolů, faktur a pracovních výkazů souvisejících s obchodním partnerem vždy na jednom místě

Dokonalý přehled o zákaznících

Adresář eviduje veškeré informace o zákaznících, dodavatelích nebo obchodních partnerech, pro které se v NET Geniu používá jednotný výraz – obchodní vztah. Typy obchodních vztahů samozřejmě nejsou omezeny pouze na uvedené tři, ale jsou výňatkem ze seznamu předdefinovaných typů, který může být kdykoliv podle potřeby rozšířen.

Propojení s databází ekonomických subjektů ARES umožňuje zobrazení informací o zákazníkovi v obchodním rejstříku jediným kliknutím na jeho identifikační číslo (IČ), nebo umožňuje i jeho vyhledání např. podle názvu subjektu či dalších kritérií.

K obchodním vztahům obvykle přiřazujeme kontaktní osoby a adresy. Počet přiřazených kontaktních osob nebo adres k jednomu obchodnímu vztahu není omezen, typicky se jedná o více zaměstnanců daného zákazníka nebo např. o fakturační a kontaktní adresu. Jediným kliknutím je možné otevřít vizitku daného kontaktu v aplikaci MS Outlook nebo v mobilním telefonu a následně si ji uložit. Adresy je zase možné jednoduše vyhledat na mapových serverech mapy.czGoogle.

Na kartě obchodního vztahu se nachází seznam všech jeho dokumentů, e-mailové komunikace, zakázek, objednávek, předávacích protokolů, reklamací, úkolů, vydaných a přijatých faktur nebo pracovních výkazů určených k fakturaci. Na jednom místě je tedy přehled všech důležitých informací včetně dalších atributů jako je odvětví, roční výnosy, kód OKEČ, preferované způsoby kontaktování pro marketingové účely, poznámky atd.

Podpora Call centra

Integrované Call centrum spolupracuje s telefonní ústřednou a neustále monitoruje příchozí hovory. Volající číslo se ihned zobrazí v informačním systému spolu s tlačítkem, které k tomuto číslu vyhledá příslušný obchodní vztah v adresáři. A tedy už dříve než telefonát uskutečníte víte kdo vám volá a jaké jsou jeho zakázky, objednávky, reklamace apod.