Příručka ve formátu PDF

1. Seznam záložek v dialogu nastavení oblíbených položek

  • Obecné – Nastavení obecných vlastností
  • Uložit více uživatelům – Nastavení oblíbených položek více uživatelům

1.1. Záložka „Obecné“

Obrázek.png

  • Výběr nahlížecích stránek, které budou zobrazeny v seznamu oblíbených položek v navigační oblasti NET Genia a v menu na mobilních zařízeních.

1.1.1. Statistika

  • Pomocí tlačítka „Statistika“ se zobrazí detailní report se všemi vybranými nahlížecími stránkami, které jsou zvoleny v oblíbených položkách, včetně možnosti otevření nastavení takové nahlížecí stránky.

1.2. Záložka „Uložit více uživatelům“

Obrázek.png

  • Výběr uživatelských skupin a uživatelů, kterým bude po stisknutí tlačítka „Uložit více uživatelům“ přepsáno nastavení oblíbených položek na stejné nastavení, jako má aktuálně přihlášený uživatel.

1.2.1. Možnosti

  • Přepsat oblíbené položky všem zvoleným uživatelům – Vybrané oblíbené položky budou přepsány všem zvoleným uživatelům
  • Přidat oblíbené položky všem zvoleným uživatelům – Vybrané oblíbené položky budou přidány na konec všem zvoleným uživatelům
  • Odebrat oblíbené položky všem zvoleným uživatelům – Vybrané oblíbené položky budou odebrány všem zvoleným uživatelům