Příručka ve formátu PDF

1. Základní informace

1.1. Popis ovládacího prvku

RichTextBox je textové pole libovolné šířky a výšky určené k zadávání formátovaného textu.

1.2. Vytvoření nového ovládacího prvku

Nový richtextbox je možné vytvořit následujícím způsobem z nahlížecí stránky pomocí toolbaru s ovládacími prvky:

 • Nejdříve se kliknutím myši na nahlížecí stránce určí pozice, na kterou má být nový richtextbox umístěn. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru nahlížecí stránky kliknout na položku „RichTextBox“, v nově otevřeném dialogu vyplnit atributy nového ovládacího prvku, a následně uložit. Tím dojde k vložení nového richtextboxu na předem vybrané místo nahlížecí stránky.
 • Nedojde-li před vložením nového richtextboxu k určení požadované pozice, bude nový richtextbox vložen na konec nahlížecí stránky.

1.3. Editace nebo smazání ovládacího prvku

 • U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v nahlížecí stránce zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
 • Jednotlivé ovládací prvky mohou být na nahlížecí stránce vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název, a následném tažení až na požadované místo na nahlížecí stránce.
 • Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrtávacího pole „Drag&Drop“ umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.

2. Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku

 • Obecné – Nastavení obecných vlastností
 • Práva – Nastavení práv
 • Administrace – Nastavení ostatních vlastností

2.1. Záložka „Obecné“

Obrázek.png

2.1.1. Název

 • Název ovládacího prvku zobrazovaný na nahlížecí stránce v samostatném sloupci s barevným pozadím nalevo vedle samotného textového pole.

2.1.2. Slovník…

 • Slovník zobrazuje seznam názvů ostatních ovládacích prvků, formulářů, nahlížecích stránek, kategorií, aplikací a aplikačních skupin, použitých napříč celou aplikací.
 • Vyhledávání ve slovníku slouží k navržení správného názvu ovládacího prvku a k udržení konzistence názvosloví v celé aplikaci tak, aby se ovládací prvky se stejným významem umístěné na různých místech v aplikaci nazývaly stejným způsobem.

2.1.3. Šířka

 • Šířka ovládacího prvku uvedená v pixelech.

2.1.4. Výška

 • Výchozí výška ovládacího prvku uvedená v pixelech.
 • Výška textového pole se automaticky zvětšuje tak, aby byl vždy vidět celý obsah textového pole.

2.1.5. Hodnota

 • Hodnotu definuje databázový dotaz, který je vyhodnocen při otevření nahlížecí stránky, a určuje hodnotu zobrazovanou v textovém poli.
 • K hodnotě textového pole je možné přistupovat pomocí proměnných „#richtextbox1#“, „#richtextbox2#“, „#richtextbox3#“ atd. ve skriptu. Index značí pořadí richtextboxu na nahlížecí stránce.

2.1.6. Možnosti

 • Jen ke čtení
  • Nastavení ovládacího prvku jen ke čtení určuje, zda má být na nahlížecí stránce textové pole disablované.
  • Do disablovaného pole není možné ručně zapisovat hodnoty.
 • Komentář
  • Komentář určuje, zda má být textové pole zobrazeno jen ke čtení s možností vkládání komentářů pomocí tlačítka „Nový komentář“ umístěného pod textovým polem v editačním formuláři.
  • Kliknutí na tlačítko „Nový komentář“ způsobí zobrazení nového dialogu s možností zadání komentáře ve formě formátovaného textu.
  • Následné potvrzení zapsaného komentáře pomocí tlačítka „Vložit komentář“ nebo pomocí kombinace kláves „CTRL+ENTER“ vloží do textového pole na nahlížecí stránce
   • prázdnou řádku,
   • přihlašovací jméno autora komentáře,
   • čárku a mezeru,
   • aktuální datum a čas,
   • přechod na novou řádku a
   • samotný text zapsaného komentáře.

2.2. Záložka „Práva“

Obrázek.png

2.2.1. Práva

 • Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení ovládacího prvku na nahlížecí stránce.

2.2.2. Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

 • Funkce „Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům“ slouží pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky u ovládacích prvků, které spolu z pohledu práv souvisí.
 • Díky odkazu „Zobrazit…“ je možné zobrazit seznam všech ovládacích prvků na nahlížecí stránce včetně nastavení práv těchto ovládacích prvků. U každého ovládacího prvku je zobrazeno zaškrtávací tlačítko, kterým je možné ovládací prvek vybrat. Při uložení ovládacího prvku se následně nastaví stejná práva i těmto vybraným ovládacím prvkům.
 • Alternativou pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky je zobrazení reportu dostupného ze záložky „Práva podřízených objektů“ v nastavení nahlížecí stránky.

2.3. Záložka „Administrace“

Obrázek.png

 • Záložka „Administrace“ se zobrazuje pouze u existujících ovládacích prvků.

2.3.1. Umístění

 • Výběr nahlížecí stránky, na které je ovládací prvek umístěn.
 • Rozbalovací seznam obsahuje všechny nahlížecí stránky umístěné ve stejné aplikaci.

3. Příklady

3.1. Proměnné

 • #richtextbox1#
 • #richtextbox2#
 • #richtextbox3#