Příručka ve formátu PDF

1. Příprava

 • Postup je detailně popisován pro Windows Server 2016 v anglické verzi. Všechny úkony je nutné provádět pod administrátorskými právy.
 • Nainstalujte služby a nástroje, které jsou potřebné pro SMTP server (IIS 6 Management Konzole a SMTP server).

1.1. Windows Server 2016

 • Spusťte „Server Manager“ přes nabídku „Start“.

Obrázek.png

 • Zobrazí se Vám okno se všemi druhy správy serveru. Pokud nemáte nainstalovanou službu IIS, je nejprve nutné tuto službu nainstalovat (viz například příručka „Instalace NET Genium“). V dalším postupu se počítá s tím, že služba IIS je již na serveru nainstalovaná. Pro instalaci IIS 6 Management konzole a SMTP serveru budou důležité „Roles“ a „Features“. IIS se na serveru chová jako role.
 • Stiskněte „Add roles and features“ a dále vyberte možnost „Server Roles“.

Obrázek.png

Obrázek.png

 • V dalším kroku systém vypíše seznam všech „Server Roles“, které jsou na serveru k dispozici.
 • Zde vyberte následující části a stiskněte tlačítko „Install“:
  • Management Tools
   • IIS 6 Management Compatibility
    • IIS 6 Management Console

Obrázek.png

 • Dalším krokem je instalace aplikace „SMTP server“.
 • V aplikaci „Server Manager“ vyberte „Add features“ a v seznamu vyberte „SMTP server“ a stiskněte tlačítko „Install“.

Obrázek.png

2. Nastavení SMTP serveru přes IIS 6.0 Manager

Spusťte „IIS 6.0 Manager“, přes nabídku „Start“.

Obrázek.png

 • Po spuštění programu se zobrazí následující obrazovka.

Obrázek.png

2.1. SMTP Virtual Server

 • Další postup nastavení SMTP Serveru je prováděn v aplikaci „Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager“.
 • Pravým tlačítkem klikněte na „SMTP Virtual Server“ a vyberte možnost „Properties“.

Obrázek.png

2.1.1. Connection

 • V záložce „Access“ klikněte na tlačítko „Connection…“.

Obrázek.png

 • V následujícím okně nastavte seznam všech IP adres, ze kterých bude umožněno připojení do SMTP Serveru. Bude-li umožněno připojení pouze z našeho serveru, zaškrtněte „Only the list below“ a do seznamu přidejte IP adresu „127.0.0.1“.

Obrázek.png

2.1.2. Relay

 • V otevřeném okně vyberte záložku „Access“ a stiskněte tlačítko „Relay…“.

Obrázek.png

 • V následujícím okně nastavte seznam všech IP adres, ze kterých bude umožněno přeposílání do SMTP Serveru. Bude-li umožněno přeposílání pouze z našeho serveru, zaškrtněte „Only the list below“ a do seznamu přidejte IP adresu „127.0.0.1“.

Obrázek.png

2.1.3. Messages

 • Dále přejděte do záložky „Messages“, ve které můžete zakázat u zpráv limit jejich velikosti, limit „session“ a limit počtu zpráv v rámci jednoho spojení.

Obrázek.png

2.1.4. Delivery

Poté přejděte na záložku „Delivery“ a klikněte na tlačítko „Advanced…“.

Obrázek.png

 • Nastavte FQDN (Fully-qualified domain name)
 • Důležitá poznámka: Je potřeba kontaktovat vašeho providera internetu, aby vám vytvořil reverzní záznam (PTR), který se musí shodovat s vaším FQDN.

Obrázek.png

3. Nastavení Services

 • Přes nabídku „Start“ spusťte „Services“.

Obrázek.png

3.1. Simple Mail Transfer Protocol

 • Vyhledejte službu „Simple Mail Transfer Protocol“ klikněte na ní pravým tlačítkem a zvolte na „Properties“.

Obrázek.png

 • Na záložce „General“ nastavte Startup type na „Automatic“.

Obrázek.png

4. Nastavení Firewall

 • Přes nabídku „Start“ spusťte nastavení Firewallu, jako administrator.

Obrázek.png

 • Aby se nemohl kdokoli přihlásit na daný SMTP server a z něho odesílat zprávy, je nutné zablokovat SMTP-In Protocol. SMTP-In Protocol lze zablokovat dvěma různými způsoby.

4.1. Úplné zablokování všem IP adresám

Obrázek.png

 • V „Inbound rules“ klikněte pravým tlačítkem myši na „Simple Mail Transfer Protocol (SMTP-In)“ a zvolte možnost „Disable Rule“.

4.2. Zablokování všem IP adresám kromě vybraných

 • V „Inbound rules“ klikněte pravým tlačítkem myši na „Simple Mail Transfer Protocol (SMTP-In)“ a zvolte možnost „Properties“.

Obrázek.png

4.2.1. General

 • V nově otevřeném okně „Simple Mail Transfer Protocol (SMTP-In) Properties“ přejděte na záložku „General“, vyberte možnost „Allow the connection“ a stiskněte tlačítko „Apply“.

Obrázek.png

4.2.2. Scope

 • Pro povolení přihlášení jen určitých IP adres na SMTP server, zadejte seznam IP adres na záložce „Scope“ do pole „Remote IP address“.

Obrázek.png

5. Spuštění SMTP serveru v IIS 6.0 Manager

 • Po úspěšném nastavení SMTP serveru spusťte SMTP server přes „Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager“. V programu klikněte pravým tlačítkem na SMTP Server a vyberte možnost „Start“.

Obrázek.png