Příručka ve formátu PDF

1. Instalace databázového serveru Firebird

1.1. Stažení instalátoru

 • Stáhněte instalátor databázového serveru Firebird 3.0, který naleznete na jeho oficiálních stránkách www.firebirdsql.org/en/downloads pod kategorií „Server Packages“. Na výběr je z několika variant zvlášť pro 32 bitové a 64 bitové systémy.
 • Stáhněte variantu „Windows executable installer, recommended for first-time users“ dle vašeho systému.
 • Tato příručka se věnuje instalaci Firebirdu verze 3.0.4. ve verzi SuperServer.

1.2. Instalace Firebird

 • Po spuštění instalátoru můžete obdržet od systému dotaz, zdali chcete instalátoru povolit provádění změn ve vašem počítači – vyberte „Ano“.

Obrázek.png

 • V dalším kroku vyberte požadovaný jazyk instalace, přečtěte si a odsouhlaste licenční smlouvu a vyberte umístění, kam se má Firebird nainstalovat.
 • Výchozí cesta je „C:\ProgramFiles\Firebird\Firebird_3_0”, tuto cestu neměňte.
 • Dále zvolte „Spustit Firebird v módu SuperServer“.

Obrázek.png

 • V dalším kroku můžete nastavit volitelné heslo pro systémového správce databáze – toto pole nechte prázdné, čímž se automaticky použije výchozí heslo „masterkey“.

Obrázek.png

 • Na závěr instalace se zobrazí přehled položek, které budou nainstalovány. Klepněte na tlačítko „Další“ a zvolte „Instalovat“.

1.3. Dodatečná nastavení

1.3.1. Editace souboru „C:\ProgramFiles\Firebird\Firebird_3_0\firebird.conf” – varianta pro virtuální servery

 • Najděte soubor „firebird.conf“ v adresáři, kde se nachází programové knihovny databáze Firebird – typicky „C:\ProgramFiles\Firebird\Firebird_3_0”, a otevřete ho k editaci jako správce.
 • Najděte řádku s textem „#UserManager =“, a hned za tuto řádku vložte novou s textem „UserManager = Legacy_UserManager“ bez znaménka sharpu na začátku řádky.
 • Najděte řádku s textem „#WireCrypt =“, a hned za tuto řádku vložte novou s textem „WireCrypt = Disabled“ bez znaménka sharpu na začátku řádky.
 • Najděte řádku s textem „#AuthServer =“, a hned za tuto řádku vložte novou s textem „AuthServer = Legacy_Auth, Srp, WinSspi“ bez znaménka sharpu na začátku řádky.
 • Najděte řádku s textem „#AuthClient =“, a hned za tuto řádku vložte novou s textem „AuthClient = Legacy_Auth, Srp, WinSspi“ bez znaménka sharpu na začátku řádky.
 • Najděte řádku s textem „#DefaultDBCachePages =“, a hned za tuto řádku vložte novou s textem „DefaultDBCachePages = 50000“ bez znaménka sharpu na začátku řádky.
 • Najděte řádku s textem „#TempCacheLimit =“, a hned za tuto řádku vložte novou s textem „TempCacheLimit = 1024M“ bez znaménka sharpu na začátku řádky.
 • Všechny výše popsané kroky jsou zapracovány v šabloně konfiguračního souboru „firebird.conf“, který je možné stáhnout zde.

1.3.2. Editace souboru „C:\ProgramFiles\Firebird\Firebird_3_0\firebird.conf” – varianta pro servery bez virtualizace

 • Najděte soubor „firebird.conf“ v adresáři, kde se nachází programové knihovny databáze Firebird – typicky „C:\ProgramFiles\Firebird\Firebird_3_0”, a otevřete ho k editaci jako správce.
 • Najděte řádku s textem „#UserManager =“, a hned za tuto řádku vložte novou s textem „UserManager = Legacy_UserManager“ bez znaménka sharpu na začátku řádky.
 • Najděte řádku s textem „#WireCrypt =“, a hned za tuto řádku vložte novou s textem „WireCrypt = Disabled“ bez znaménka sharpu na začátku řádky.
 • Najděte řádku s textem „#AuthServer =“, a hned za tuto řádku vložte novou s textem „AuthServer = Legacy_Auth, Srp, WinSspi“ bez znaménka sharpu na začátku řádky.
 • Najděte řádku s textem „#AuthClient =“, a hned za tuto řádku vložte novou s textem „AuthClient = Legacy_Auth, Srp, WinSspi“ bez znaménka sharpu na začátku řádky.
 • Najděte řádku s textem „#DefaultDBCachePages =“, a hned za tuto řádku vložte novou s textem „DefaultDBCachePages = 1000“ bez znaménka sharpu na začátku řádky.
 • Najděte řádku s textem „#FileSystemCacheThreshold =“, a hned za tuto řádku vložte novou s textem „FileSystemCacheThreshold = 99999“ bez znaménka sharpu na začátku řádky.
 • Najděte řádku s textem „#FileSystemCacheSize =“, a hned za tuto řádku vložte novou s textem „FileSystemCacheSize = 90“ bez znaménka sharpu na začátku řádky.
 • Najděte řádku s textem „#TempCacheLimit =“, a hned za tuto řádku vložte novou s textem „TempCacheLimit = 1024M“ bez znaménka sharpu na začátku řádky.
 • Všechny výše popsané kroky jsou zapracovány v šabloně konfiguračního souboru „firebird.conf“, který je možné stáhnout zde.

1.3.3. Instalace knihovny „ngudf.dll“

 • V adresáři „bin“ NET Genia se nachází archiv „ngudf.zip“. Obsahem tohoto archivu jsou soubory „ngudf.dll“„download-and-install.txt“ – zvlášť ve složkách pro 64 bitové a 32 bitové systémy. V závislosti na vašem systému zkopírujte soubor „ngudf.dll“ do adresáře „UDF“, kde máte nainstalován Firebird (např. „C:\ProgramFiles\Firebird\Firebird_3_0\UDF”).

1.4. Instalace Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (vc_redist)

Obrázek.png

1.5. Zjištění verze databázového serveru Firebird

 • Pokud je již nějakou dobu v počítači nebo na serveru naistalován databázový server Firebird, a je zapotřebí zjistit o jakou verzi se jedná, najděte soubor „firebird.conf“ v adresáři, kde se nachází programové knihovny databáze Firebird – typicky „C:\ProgramFiles\Firebird\Firebird_3_0”.
 • Soubor „firebird.conf“ otevřete, a najděte řádku s textem „ServerMode =“. Za znaménkem „=“ je uvedena aktuální používaná verze – Super, SuperClassic nebo Classic.

1.6. Restart databázového serveru Firebird

 • Pokud je z nějakého důvodu nutné restartovat databázový server Firebird, spusťte aplikaci „Správce úloh“ („Task manager“).

Obrázek.png

 • Poté je nutné zvolit záložku „Služby“ („Services“) a ze seznamu služeb kliknout pravým tlačítkem na položku „FirebirdServerDefaultInstance”. Ze zobrazené nabídky poté již stačí pouze vybrat možnost „Restart“.
 • V některých případech se stane, že dojde pouze k zastavení služby, proto je následně zapotřebí ještě stisknout „Start“.

Obrázek.png

2. Instalace FlameRobin

2.1. Instalace Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (vc_redist)

Obrázek.png

2.2. Stažení instalátoru FlameRobin

2.3. Instalace FlameRobin

Přečtěte si a odsouhlaste licenční podmínky a klikněte na tlačítko „Next“.

Obrázek.png

 • Vyberte umístění, kam chcete FlameRobin nainstalovat a klikněte na tlačítko „Next“.

Obrázek.png

 • Poté můžete zvolit, zda chcete umístit zástupce programu v nabídce „Start“ a ikonu na ploše.
 • Klikněte na tlačítko „Install“
 • Pro další používání programu FlameRobin je nutné vytvořit, anebo registrovat váš nový databázový server a jeho databázi.

Obrázek.png

2.4. Registrace existující databáze

 • Pro registraci existující databáze musíte mít nejdříve nainstalované NET Genium.
 • V programu FlameRobin klikněte na „Database“ a zvolte možnost „Register existing database…“.

Obrázek.png

 • Vyplňte:
  • Cestu, kde máte databázi uloženou
  • Jméno vaší databáze (vyplní se automaticky, pokud vyberete jako první krok cestu k databázi)
  • Uživatelské jméno „sysdba“
  • Heslo „masterkey“
  • Charset „WIN1250“
 • Klikněte na tlačítko „Save“.

Obrázek.png