Editační formulář - Calendar

Home / Support / Příručka administrátora / Editační formulář /

Editační formulář - Calendar

1. Základní informace

1.1. Popis ovládacího prvku

Calendar je klasický kalendář ala Outlook.

1.2. Vytvoření nového ovládacího prvku

Nový calendar je možné vytvořit následujícím způsobem z editačního formuláře pomocí toolbaru s ovládacími prvky:

 • Nejdříve se kliknutím myši v editačním formuláři určí pozice, na kterou má být nový calendar umístěn. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru editačního formuláře kliknout na položku „Calendar“, v nově otevřeném dialogu vyplnit atributy nového ovládacího prvku, a následně uložit. Tím dojde k vložení nového calendaru na předem vybrané místo editačního formuláře.
 • Nedojde-li před vložením nového calendaru k určení požadované pozice, bude nový calendar vložen na konec editačního formuláře.

1.3. Editace nebo smazání ovládacího prvku

 • U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v editačním formuláři zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
 • Jednotlivé ovládací prvky mohou být v editačním formuláři vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název umístěný v levém sloupci editačního formuláře, a následném tažení až na požadované místo v editačním formuláři.
 • Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrtávacího pole „Drag&Drop“ umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.

2. Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku

 • Obecné – Nastavení obecných vlastností
 • Text – Nastavení sloupců zobrazovaných v kalendáři
 • Tooltip – Nastavení sloupců zobrazovaných v detailech
 • Nápověda – Nastavení textu nápovědy
 • Práva – Nastavení práv

2.1. Záložka „Obecné“

Obrázek.png

2.1.1. Název

 • Název ovládacího prvku zobrazovaný v záhlaví kalendáře.

2.1.2. Slovník…

 • Slovník zobrazuje seznam názvů ostatních ovládacích prvků, formulářů, nahlížecích stránek, kategorií, aplikací a aplikačních skupin, použitých napříč celou aplikací.
 • Vyhledávání ve slovníku slouží k navržení správného názvu ovládacího prvku a k udržení konzistence názvosloví v celé aplikaci tak, aby se ovládací prvky se stejným významem umístěné na různých místech v aplikaci nazývaly stejným způsobem.

2.1.3. Zdroj dat

 • Zdroj dat definuje zdrojové databázové záznamy zobrazované v kalendáři.
 • Nastavení zdroje dat se provádí v grafickém návrháři databázových dotazů. Detailní popis návrháře databázových dotazů je uveden v samostatné příručce Návrhář databázových dotazů.

2.1.4. Od

 • Výběr sloupce, který určuje počáteční datum události v kalendáři.

2.1.5. Do

 • Výběr sloupce, který určuje koncové datum události v kalendáři.

2.1.6. Barva

 • Výchozí barva všech událostí v kalendáři.
 • Každá událost může mít nastavenou svojí vlastní barvu. V nastavení zdroje dat musí být nastaven sloupec „Barva podle“, podle kterého se následně určuje barva události.

2.1.7. Možnosti

 • Multi-Calendar
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v kalendáři umožněno zobrazování událostí ostatních kalendářů umístěných na nahlížecích stránkách stejné aplikace.
 • Zakázat uživatelské přizpůsobení
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být jednotlivým uživatelům zakázána změna výběru zobrazovaných kalendářů.
 • Zakázat otevírání záznamů
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být všem uživatelům zakázána možnost vstupu do editačního formuláře za účelem otevření zobrazovaného databázového záznamu kliknutím na událost v kalendáři.
 • Skrýt státní svátky
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda mají být v kalendáři skryty události státních svátků načítaných z aplikace „Nastavení“.

2.2. Záložka „Text“

Obrázek.png

2.2.1. Sloupce

 • Definice sloupců zobrazovaných v textovém poli události kalendáře.

2.3. Záložka „Tooltip“

Obrázek.png

2.3.1. Sloupce

 • Definice sloupců detailů zobrazovaných při najetí myší nad událost kalendáře.

2.4. Záložka „Nápověda“

Obrázek.png

2.4.1. Nápověda

 • Nápověda je text zobrazovaný v tooltipu po kliknutí na ikonu s otazníčkem, která je umístěna v záhlaví kalendáře.
 • Text nápovědy podporuje jednoduché formátování textu pomocí wiki syntaxe:
  • '''Tučný text'''
  • ''Kurzíva''
  • '''''Tučná kurzíva'''''
  • ""Text umístěný ve dvojitých uvozovkách""
  • Seznamy:
   • * Nadpis 1
   • ** Podnadpis 1.1
   • ** Podnadpis 1.2
   • * Nadpis 2
   • * Nadpis 3
   • # Číslovaný nadpis 1
   • ## Číslovaný podnadpis 1.1
   • ## Číslovaný podnadpis 1.2
   • # Číslovaný nadpis 2
   • # Číslovaný nadpis 3
 • Radio button nápovědy obsahuje následující dva typy definice nápovědy:
  • Text – text nápovědy definuje ručně zadaný textový řetězec umístěný ve víceřádkovém textovém poli pod radio buttonem
  • Z dotazu – text nápovědy definuje výsledek databázového dotazu, který je vyhodnocen při otevření editačního formuláře

2.5. Záložka „Práva“

Obrázek.png

2.5.1. Práva

 • Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení ovládacího prvku v editačním formuláři.

2.5.2. Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

 • Funkce „Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům“ slouží pro sjednocení práv v rámci celého editačního formuláře u ovládacích prvků, které spolu z pohledu práv souvisí.
 • Díky odkazu „Zobrazit…“ je možné zobrazit seznam všech ovládacích prvků v editačním formuláři včetně nastavení práv těchto ovládacích prvků. U každého ovládacího prvku je zobrazeno zaškrtávací tlačítko, kterým je možné ovládací prvek vybrat. Při uložení ovládacího prvku se následně nastaví stejná práva i těmto vybraným ovládacím prvkům.
 • Alternativou pro sjednocení práv v rámci celého editačního formuláře je zobrazení reportu dostupného ze záložky „Práva podřízených objektů“ v nastavení editačního formuláře.