Subscription - NET Genium Update

Hlavní stránka / Podpora /

Subscription - NET Genium Update

Aktuální plná verze | Aktuální testerská verze | Podmínky služby NET Genium Update

1. prosince 2023 (verze 9.972)

 • Nová serverová funkce SCHEDULEPORTLETS()

10. října 2023 (verze 9.925)

 • Měření spotřeby paměti databázovými dotazy

12. října 2022 (verze 9.532)

 • Optimalizované chování ovládacích prvků a načítání jejich obsahu pomocí ajaxu
 • Ukončení podpory vyskakovacích oken

11. srpna 2022 (verze 9.485)

 • Změna chování proměnné #noreply# - nově vrací e-mailovou adresu výchozího odesílatele všech zpráv, pokud je definována v nastavení NET Genia, jinak e-mailovou adresu „noreply@název_net_genia.cz”

18. května 2022 (verze 9.331)

 • Možnost zoomování a posouvání obrázků v náhledu na obrázkové souborové přílohy

26. srpna 2021 (verze 9.061)

 • Nová serverová funkce DELETEDATA()

22. dubna 2021 (verze 8.968)

 • Nový datový typ Wiki u ovládacího prvku TextArea

25. března 2021 (verze 8.921)

 • Nové serverové funkce SETCOOKIE() a GETCOOKIE()

22. března 2021 (verze 8.911)

 • Nové serverové funkce TIME2MINUTES(), TIME2SECONDS(), MINUTES2TIME() a SECONDS2TIME()

7. března 2021 (verze 8.867)

 • Integrace nápovědy do všech dialogů v administrátorském režimu

1. března 2021 (verze 8.858)

 • Definice datového typu u ovládacího prvku RichTextBox – HTML nebo HTML v odstavcích
 • Nové možnosti odstranění formátování v RichTextBoxu – odstranit formátování (výběr), jednoduché formátování (vše) a prostý text (vše)

13. února 2021 (verze 8.838)

 • Možnost definovat maximální počet načtených záznamů ve vlastnostech databázového dotazu
 • Možnost nastavit RichTextBox v editačním formuláři jako skrytý

30. ledna 2021 (verze 8.813)

 • Nový způsob agregace dat v nastavení databázového dotazu – seskupování podle data, hodiny a minuty
 • Nové serverové funkce NOBACKGROUND, WEBFORM a LEFTALIGNMENT

5. ledna 2021 (verze 8.774)

 • Nové serverové funkce DATE(), MONTH() a YEAR()
 • Odstranění „United Kingdom” z kolekce „NETGenium.Finance.EU.MemberStates”

21. prosince 2020 (verze 8.755)

 • Nová proměnná #useridentity#

10. prosince 2020 (verze 8.736)

 • Možnost označení a hromadného smazání jednotlivých záznamů v nahlížecí tabulce, pokud jsou v nastavení nahlížecí tabulky povoleny hromadné změny
 • Možnost aktivace označování záznamů v nahlížecí tabulce hned při zobrazení nahlížecí tabulky, bez nutnosti použít ikonu „Označit záznamy...” v hlavičce nahlížecí tabulky

2. prosince 2020 (verze 8.717)

 • Možnost nastavení výchozího třídění dat v nahlížecích tabulkách

26. listopadu 2020 (verze 8.704)

 • Sjednocení vzhledu ovládacích prvků, které jsou jen pro čtení
 • Možnost označení jednotlivých záznamů v nahlížecí tabulce, kterým bude přiřazena hodnota pomocí funkce filtru „Přiřadit hodnotu...”
 • Možnost uložení šablony se složenou podmínkou více uživatelům

4. listopadu 2020 (verze 8.669)

 • Nová serverová funkce ATTACHMENTVIDEO(int file, int maxwidth, int maxheight)
 • Nová javascriptová funkce button_Enable() a button_Disable()
 • Nová proměnná #passwordlength#
 • Nový report sp_who, který u databáze MSSQL zobrazuje seznam otevřených připojení do databáze včetně naposledy spuštěného dotazu v rámci daného připojení

24. října 2020 (verze 8.650)

 • Rozšířené možnosti konverze dat mezi TextArea a RichTextBoxem (přechody na nové řádky, HTML kód vs. prostý text)
 • Možnost exportu celé databáze pomocí utility SqlBackup.exe
  • do jednoho ZIP archivu, který obsahuje všechny databázové tabulky
  • do jednoho ZIP archivu, který obsahuje databázové tabulky s malým množstvím dat, a  do samostatných XML souborů, které obsahují databázové tabulky s velkým množstvím dat

24. září 2020 (verze 8.616)

 • Možnost šifrování hodnot uložených v databázi u ovládacích prvků TextArea a RichTextBox

18. srpna 2020 (verze 8.596)

 • Nová serverová funkce FORMATTABLE()

12. srpna 2020 (verze 8.583)

 • Nová serverová funkce RESETDATAGRIDSETTINGS(int query)
 • Ikona pro tiskový náhled u ovládacích prvků RichTextBox

9. srpna 2020 (verze 8.578)

 • Možnost filtrování reportů podle data od-do

31. července 2020 (verze 8.566)

 • Nová serverová funkce REMOVEWHITESPACES(string value)
 • Nový picker pro zadání času ve formátu „HH:mm:ss”
 • Možnost povolit zasílání zapomenenutých hesel v nastavení NET Genia
 • Možnost editovat nastavení NET Genia pro všechny uživatele s administrátorským oprávněním
 • Implementace příkazu „(mlb)” a „(array)” do podmínek databázových dotazů

8. července 2020 (verze 8.552)

 • Nová serverová funkce FORMATTIME2(double seconds)
 • Nová serverová funkce SUBSTRACTDATES2(DateTime date1, DateTime date2)

2. července 2020 (verze 8.544)

 • Nová serverová funkce ATTACHMENTIMG(int file)
 • Nová serverová funkce CREATEATTACHMENTTEST(string code, string type, int width, int height, bool label)

1. července 2020 (verze 8.543)

 • Vylepšené sledování změn
  • U stringových datových typů možnost poznat v historii změnu hodnoty na prázdný řetězec nebo na databázovou hodnotu NULL
  • U číselných nebo datumových datových typů možnost poznat v historii změnu hodnoty na databázovou hodnotu NULL
 • Rozšířené možnosti exportu dat z nahlížecích tabulek – možnost zakázat vyhodnocení externích funkcí
 • Možnost nastavit ovládací prvek HTML jako prioritní – v editačním formuláři se pak bude HTML kód zobrazovat před samotným editačním formulářem, a ostatní ovládací prvky formuláře budou skryté
 • Vylepšené zobrazování nahlížecích stránek na mobilním zařízení
 • Nová serverová funkce CREATEATTACHMENT(string code, string type, int width, int height, bool label)

16. června 2020 (verze 8.517)

 • Nová serverová funkce SQLQUERY()
 • Nová serverová funkce LOWRESOLUTION()
 • Možnost vybrat více záznamů najednou v pickeru
 • Rozšířené možnosti exportu dat z nahlížecích tabulek
  • Možnost odstranit HTML tagy
  • Možnost odstranit textové hodnoty cizích klíčů
 • Přechod na vektorové ikony

6. května 2020 (verze 8.454)

 • Nová serverová funkce DISABLEAUTOFILL()

5. května 2020 (verze 8.444)

 • Možnost exportu/importu uživatelského nastavení datagridů

15. dubna 2020 (verze 8.420)

 • Možnost nastavení prvního dne v týdnu u ovládacího prvku Calendar
 • Možnost zadávání času ve formátu HH:mm:ss do textboxů typu Datum
 • Nová javascriptová funkce controls_Join
 • Optimalizace designu na mobilních zařízeních

9. března 2020 (verze 8.356)

 • Ukládání hesel v databázi pomocí metody SHA256

28. února 2020 (verze 8.347)

 • Nastavení výchozí komunikace přes TLS verze 1.2
 • Ukládání synchronizačních balíčků přímo do databáze namísto na disk do adresáře Synchro
 • Nová javascriptová funkce jsMeasureMinutes
 • Nový report se seznamem používaných sazeb DPH
 • Aktualizace knihovny Aspose.Cells.dll na verzi 20.1.0

20. ledna 2020 (verze 8.318)

 • Možnost nastavit ovládací prvky File a Image jako skryté
 • Nová proměnná #help#, která slouží pro zobrazení nápovědy napříč celou aplikací – souhrn všech nápověd aplikačních skupin, aplikací, kategorií, nahlížecích stránek, editačních formulářů a ovládacích prvků RichText, označených jako „Nápověda”

11. října 2019 (verze 8.158)

 • Nový datový typ Čas (hh:mm:ss) používaný v textboxech
 • Možnost volání externí funkce přes NETGeniumConnection

8. října 2019 (verze 8.155)

 • Logování všech odchozích e-mailů do souboru SMTP.log
 • Možnost vytvoření naplánované úlohy pro ResendEmlFiles.exe a Update.exe z aplikace Setup.exe

22. srpna 2019 (verze 8.084)

 • Podpora databázového serveru Firebird 3

11. července 2019 (verze 8.035)

 • Optimalizace rychlosti
 • Možnost logování rychlosti do konzole
 • Našeptávání názvů ovládacích prvků

11. listopadu 2018 (verze 7.820)

 • Možnost vyhledání konkrétního datumu pomocí datumového pickeru v ovládacím prvku Planner
 • Možnost rychlého vybrání roku a měsíce v datumovém pickeru kliknutím na název měsíce

24. srpna 2018 (verze 7.710)

 • Možnost vložení obrázku z clipboardu pomocí klávesy CTRL+V do ovládacího prvku Image
 • Možnost automaticky odstraňovat všechny/nadbytečné mezery u ovládacího prvku TextBox
 • Možnost nastavit výšku ovládacího prvku Button
 • Možnost nastavení proxy a TLS 1.2 pro synchronizaci mezi instancemi NET Genium
 • Možnost otevření záznamu v novém okně přímo z detailů v nahlížecí tabulce
 • Možnost zobrazování zkrácené verze URL u ovládacího prvku TextBox
 • Rozšíření maximálního počtu zobrazovaných sloupců u ovládacího prvku History na 300

19. června 2018 (verze 7.600)

 • Možnost nastavení Pickeru u ovládacího prvku MultiListBox
 • Rozšíření počtu proměnných skriptu na 78
 • Možnost hromadných změn přímo z DataGridu u ovládacích prvků TextArea a RichTextBox, které jsou v režimu zadávání komentářů
 • Možnost spustit OnBeforeSave/OnAfterSave před uložením záznamu do databáze u ovládacích prvků, které mají povolené hromadné změny přímo z DataGridu
 • Nové skriptové funkce CREATETEXTATTACHMENT a CREATEZIPATTACHMENT

11. května 2018 (verze 7.541)

 • Nový datový typ Velké celé číslo (Long) u ovládacího prvku TextBox
 • Možnost nastavení šířky sloupce u ovládacího prvku TextBox v DataGridu
 • Možnost zobrazení odkazu na otevření záznamu z DataGridu u ovládacího prvku TextBox
 • Možnost zobrazení odkazu s textem u ovládacího prvku ForeignKey
 • Rozšířené možnosti formátování textu v ovládacím prvku RichTextBox a možnost editace textu pomocí externího editoru Froala
 • Možnost nastavení dvou vizuálních stylů Buttonu
 • Možnost nastavení tří vizuálních stylů CheckBoxu

1. prosince 2017 (verze 7.354)

 • Zadávání textu pomocí hlasu v každém editačním formuláři v prohlížeči Chrome
 • Možnost nastavení zarovnání celého čísla v ovládacím prvku TextBox
 • Rozšířená možnost řazení v ovládacím prvku MultiListBox – přesunout položku úplně nahoru a přesunout položku úplně dolů
 • Možnost nastavení seznamu IP adres v nastavení portálu, ze kterých je možné se přihlásit do NET Genia

19. září 2017 (verze 7.230)

 • Zbrusu nový design NET Genia – možnost nastavení ikon do aplikačních skupin a aplikací
 • Integrovaný CodeMirror do ovládacího prvku TextArea pro psaní zdrojového kódu XML, HTML, JavaScript a C#
 • IntelliSense v dialogovém okně pro nastavení zdrojového kódu ovládacích prvků JavaScript a HTML
 • Uživatelsky definovaný formát desetinného čísla v ovládacím prvku TextBox pomocí syntaxe {0.00}%
 • Plovoucí nástrojová lišta u ovládacího prvku RichTextBox

22. únor 2016 (verze 6.509)

 • Redesign NET Genia – nové ikony a vylepšený vzhled a chování ovládacích prvků
 • Podpora plnohodnotné práce v internetovém prohlížeči Microsoft Edge
 • Ukončení podpory WebDAV – online editace souborových příloh

19. březen 2015 (verze 6.140)

 • Zvětšení tlačítek a mezer mezi ovládacími prvky při přístupu přes mobilní zařízení
 • Možnost skrýt zdroj dat v DataGridu při otevření editačního formuláře a tím pádem urychlení načítání formuláře – k zobrazení dat pak dojde až po kliknutí na ikonu určenou pro zobrazení dat

10. únor 2015 (verze 6.105)

 • Odstranění automatického focusu prvního ovládacího prvku na stránce při přístupu přes mobilní zařízení
 • Možnost zobrazení slovníku použitých názvů aplikačních skupin přímo z dialogu pro nastavení aplikační skupiny
 • Možnost zobrazení slovníku použitých názvů aplikací přímo z dialogu pro nastavení aplikace
 • Možnost zobrazení slovníku použitých názvů kategorií přímo z dialogu pro nastavení kategorie
 • Možnost zobrazení slovníku použitých názvů nahlížecích stránek přímo z dialogu pro nastavení nahlížecí stránky
 • Možnost zobrazení slovníku použitých názvů editačních formulářů přímo z dialogu pro nastavení editačního formuláře
 • Možnost zobrazení slovníku použitých názvů ovládacích prvků přímo z dialogu pro nastavení ovládacího prvku
 • Možnost zvolit konkrétní adresář, do kterého bude obnovena databáze MS SQL Serveru při procesu obnovy databáze pomocí programu SqlBackup.exe

12. prosinec 2014 (verze 6.074)

 • Zobrazení datumu poslední změny v portálu a evidence provedených změn
 • Rychlé zobrazení obsahu databázových tabulek „stables_lock” a „sngscript_processing” v nástrojích portálu pod volbou „Databázové tabulky (zámky)”, s možností rychlého smazání záznamu (odblokování zámku)
 • Možnost nastavení interní nápovědy k aplikační skupině, aplikaci, kategorii a nahlížecí stránce
 • Možnost zobrazení slovníku použitých hlášek ve funkcích „alert” a „confirm” přímo z ovládacího prvku „JavaScript” na záložce „Administrace”
 • Možnost zobrazení slovníku použitých tooltipů pickerů přímo z nastavení pickeru
 • Možnost zobrazení slovníku použitých textů přerušení a hlášek ve funkcích „TEFUIG” a „TESUIG” přímo z návrháře skriptu
 • Možnost nastavit víceřádkový TextBox

2. říjen 2014 (verze 5.995)

 • Možnost používání následujících proměnných ve složené podmínce: #day#, #monday#, #month#, #now#, #sunday#, #today#, #year#

29. září 2014 (verze 5.993)

 • Možnost uložení složených podmínek nahlížecí tabulky do šablon

17. září 2014 (verze 5.979)

 • Statistika použití tiskových šablon dostupná z nastavení portálu na záložce Tiskové šablony
 • Možnost zapnout/vypnout logování užívání portálu přímo z nastavení portálu na záložce Ostatní
 • V nástrojích možnost spustit metodu Collect Garbage Collectoru a uvolnit tak nepoužívanou paměť
 • V nástrojích možnost zobrazit databázové ovládací prvky s nedostatečnými právy – ty na které se odkazují ovládací prvky JavaScript s nižšími právy než mají samotné databázové ovládací prvky
 • Automatické seskupování nápovědy přichycených ovládacích prvků, které je nově výchozím nastavením při založení nového editačního formuláře
 • Rozšířené možnosti nastavení práv na editaci záznamů v editačním formuláři
 • Podpora používání In-Memory tabulek v SQL Serveru 2014
 • V nástrojích možnost zobrazit report který zobrazuje velikost řádky databázových tabulek
 • Rozšíření tiskových šablon o formát ODS a ODT (OpenOffice)
 • Možnost hromadného nastavení práv ovládacím prvkům ve formuláři a na nahlížecí stránce
 • Povolení hromadných změn v DataGridu a LiteDataGridu se nově vztahuje jak na filtry tak na ovládací prvky zobrazené v tabulce s možností hromadných změn
 • Nově nemá ve výchozím nastavení DataGrid ani LiteDataGrid povolené hromadné změny
 • Tlačítko „Uložit a pokračovat v editaci” v nastavení ovládacího prvku HTML a JavaScript

27. únor 2014 (verze 5.772)

 • Nové serverové funkce BUTTON(), CREATEATTACHMENT(), FORMATINTARRAYSQL(), PROTECTFORM(), REDUCEATTACHMENT(), REPLACEIFEQUALS(), SEARCHFILES() , SEARCHNEXTID(), SEARCHPREVID(), SENDCHATMESSAGE(), SCHEDULEPRINTOFATTACHMENT(), SQLTABLE(), UPDATEAUTOSUM()
 • Nové javascriptové funkce bt_Eval(), control_Save(), dg_VisibleColumns(), form_Save(), jsMeasureHours(), jsMeasureWorkDays()
 • Nová proměnná #defaultvalues#
 • V nástrojích možnost vyhledat ovládací prvky jen ke čtení, které volají událost
 • Přidání klávesových zkratek pro ulehčení práce s portálem: CTRL + Backspace – zpět, CTRL + Enter – uložení záznamu, CTRL + Delete – smazání záznamu, CTRL + 1 – uložit a nový, CTRL + 2 – uložit a pokračovat v editaci, CTRL + 3 – náhled, CTRL + šipka nahoru / dolu – procházení záznamů v datagridu, CTRL + Enter (v datagridu) – otevření označeného záznamu
 • V nástrojích možnost zobrazit statistiku užívání portálu (editačních formulářů, nahlížecích stránek, databázových dotazů) při zapnutí logování v „ConnectionString.txt". Logování je zapnuto přidáním parametru, který je nutné napsat za středník na konec příslušného Connection Stringu, a to buď „log=simple" (logování do NET Genia) nebo „log=full" (logování do NET Genia a do souborů v adresáři „Logs")
 • V nástrojích možnost vyhledat databázové dotazy, které používají LEFT JOIN + podmínku
 • Umožnění přímé manipulace s DataTable při načtení zdroje dat v databázovém dotazu
 • Rozšíření tiskových šablon o formát XLSM
 • Možnost zúžení levé navigační lišty

7. srpen 2013 (verze 5.488)

 • Nová javascriptová funkce dg_HideColumn
 • Našeptávač serverových funkcí a proměnných ve skriptu
 • Možnost nastavení druhého SMTP serveru pro odesílání e-mailových zpráv
 • Statistika použití ovládacích prvků editačního formuláře na záložce Administrace
 • Zajištění kompatibility s prohlížečem IE 10
 • Možnost nastavení maximální velikosti souboru v ovládacím prvku File a Image
 • Blokování útoků z Internetu hrubou silou
 • Možnost transformace dat statistického DataGridu do kontingenční tabulky
 • Nová proměnná #guid#
 • Možnost přepsat aktuální hodnotu ovl. prvku v databázi na záložce Administrace
 • Možnost zobrazení ovládacích prvků pro výběr časového období v Pickeru
 • Zobrazování ID a PID záznamu při najetí myši nad čtvereček vedle prvku Title v editačním formuláři
 • Nová serverová funkce COMMIT(), CAPTCHA(), EVALCAPTCHA(), IIF(), FORMATDATESQL(), FORMATDOUBLESQL(), FORMATINTSQL(), FORMATSTRINGSQL(), REMOVEIFCONTAINS(), REMOVEIFEQUALS(), REMOVEIFENDSWITH(), REMOVEIFSTARTSWITH(), DATECONDITION(), DATECONDITION2(), ATTACHMENTGALLERY, SCHEDULEPRINT(), PRINTATTACHMENT(), ATTACHMENTNAME(), LOGSERVICE()
 • Dvojitý klik na ovládací prvek s datumem vloží aktuální datum/čas
 • Možnost nastavení popisného textu do ovládacích prvků a editačních formulářů s možností jejich exportu do dokumentu aplikace MS Word z databázových nástrojů
 • Možnost zobrazení log souborů z adresáře Logs přímo v databázových nástrojích
 • Možnost volby mezi fulltextovým katalogem Indexing Service a Windows Search
 • Rozšíření tiskových šablon o formáty XLSX a DOCX
 • Rozšíření počtu možných sloupců v tabulce s historií na 200

8. srpen 2012 (verze 5.069)

 • Možnost odesílání e-mailových zpráv přes protokol SSL
 • Možnost nastavení vyžadované síly hesel (slabá, dobrá a silná umožňuje 3-měsíční expiraci hesla, po které musí uživatel po úspěšném přihlášení změnit své heslo)
 • Možnost nastavení seznamu povolených změn IP adres (při nepovolené změně NET Genium uživatele odhlásí)
 • Rozšíření funkcí databázových nástrojů
  • Databázový model slouží pro účely vytvoření ER diagramu v aplikaci MS Visio pomocí funkce zpětného inženýrství (MS Visio se připojí do databáze SQL server, ze které načte informace o databázových tabulkách, jejich sloupcích, primárních klíčích a vazbách; na lokální instalaci SQL Serveru je nutné nejdříve vytvořit prázdnou databázi a v ní nechat vytvořit strukturu totožnou s NET Geniem pomocí exportu databázového modelu)
  • Seznam všech volaných externích funkcí
 • Možnost nastavení počtu měsíců u editačního formuláře, po kterých je v databázových nástrojích možné promazat historii starší než tento počet měsíců
 • Možnost zamykání záznamů v nastavení editačního formuláře na definovaný počet minut, po kterých je znemožněno otevření záznamu dalším uživatelem
 • Možnost zobrazení plovoucího textu (ovládacího prvku RichText a HTML) v pravém horním rohu editačního formuláře
 • Možnost porovnání databázové struktury editačního formuláře s jiným editačním formulářem
 • Možnost skrytí portletů jsou-li prázdné (neobsahují žádné záznamy)
 • Možnost nastavení výchozí hodnoty ovládacích prvků podle aktuální hodnoty v databázi
 • Možnost vyplnění výchozí hodnoty před každým uložením záznamu do databáze
 • Rozšířené nastavení výchozího hledání hodnoty v nahlížecí tabulce (obsahuje, obsahuje (fulltext) – pouze SQL Server, rovná se) a možnost hledání bez diakritiky
 • Možnost zobrazení tlačítka vedle ovládacího prvku File a Image
 • Možnost odstranění duplicitních záznamů po spuštění dotazu
 • Možnost pojmenování nastavení dotazu jako šablony za účelem jednoduchého vytváření nového dotazu podle této šablony
 • Možnost pojmenování nastavení nahlížecí tabulky (DataGrid, LiteDataGrid) jako šablony za účelem jednoduchého vytváření nového dotazu podle této nahlížecí tabulky
 • Možnost automatického převodu tisku z tiskové šablony HTML do formátu PDF
 • Vyhledávání v Pickeru pomocí ajaxu přímo v editačním formuláři bez nutnosti otevírat okno Pickeru
 • Export dat do aplikace MS Excel včetně názvu nahlížecí tabulky a hlavičky
 • Možnost uložení nastavení DataGridu všem uživatelům
 • Automatické nastavení šířky grafu podle rozlišení obrazovky v případě, že jeho šířka není explicitně zadána

15. duben 2011 (verze 4.620)

 • Aktualizace pro nové verze prohlížečů (Chrome, Firefox) doplnění javascriptových funkcí

18. srpen 2011 (verze 4.600)

 • Optimalizace práce s databází Firebird, optimalizace dotazů a rychlosti načítání stránek

2. června 2011 (verze 4.570)

 • Načítání detailů nahlížecích tabulek pomocí ajaxu

15. května 2011 (verze 4.560)

 • Aktualizace vykreslování formulářů pro prohlížeče MS Internet Explorer 9, Firefox 4.0, Google Chrome

20. března 2011 (verze 4.501)

 • Aktualizace pro novou verzi prohlížeče Firefox verze 4.0

15. března 2011 (verze 4.480)

 • Aktualizace pro novou verzi prohlížeče MS Internet Explorer 9.0

10. prosince 2010 (verze 4.410)

 • Aktualizace pro novou verzi prohlížeče Firefox verze 3.6x

15. listopadu 2010 (verze 4.380)

 • Aktualizace pro nové verze prohlížečů Google Chroma, Safari
 • Optimalizace rychlosti NET Genia s databázovým serverem Firebird

17. září 2010 (verze 4.343)

 • Možnost vytváření nových záznamů přímo z kalendáře

1. září 2010 (verze 4.320)

 • Optimalizace rychlosti NET Genia
 • Nástroj na vyhodnocení potřebnosti indexů v databázi (Databázové nástroje / Indexy)
 • Možnost nastavení indexu na sloupec PFORM a PID ve vlastnostech editačního formuláře
 • Možnost plnohodnotného obnovení smazaného záznamu z historie buď přímo v ovládacím prvku History nebo v databázových nástrojích
 • Rozšíření počtu volných proměnných ve skriptu na 52 (A – Z, AA – AZ)
 • Možnost vypnutí tlačítka „Nový” u ovládacího prvku File a Image
 • Nové skriptové funkce FORMATCURRENCY, FORMATDOUBLE, RENAMEATTACHMENT a WRITEMESSAGE
 • Automatické nastavení výšky pruhového grafu podle počtu zobrazených pruhů v případě, že jeho výška není explicitně zadána (výchozí nastavení výšky jednoho pruhu je 30px; je-li zadaná výška grafu menší než 50px, NET Genium vyhodnotí tento údaj jako výšku jednoho pruhu)

23. června 2010 (verze 4.228)

 • Možnost uložení uživatelského nastavení portletů a oblíbených položek také uživatelským skupinám
 • Možnost uložení uživatelského nastavení portletů, oblíbených položek a tabulek více uživatelům nebo uživatelským skupinám v kontextu přihlášeného uživatele pomocí syntaxe „Administrator|Uživatel”

20. května 2010 (verze 4.194)

 • Podpora plnohodnotné práce v internetových prohlížečích Google Chrome a Safari

19. května 2010 (verze 4.192)

 • Nové skriptové funkce ADDHOURS a ADDMINUTES

2. dubna 2010 (verze 4.158)

 • Možnost nastavení priority automaticky odesílaného e-mailu ze skriptu

16. března 2010 (verze 4.144)

 • Možnost odebrání zvolených práv všem podřízeným objektům aplikace v administrátorském režimu
 • Rozšíření funkčnosti ovládacího prvku TextBox s názvem „Najít na mapě” o možnost volby mapového serveru mapy.cz nebo Google, ve kterém bude adresa uložená v ovládacím prvku zobrazena

4. března 2010 (verze 4.135)

 • Optimalizace velikosti HTML kódu
 • Možnost hromadných změn ovládacích prvků TextBox, DropDownList, ListBox, Radio a ForeignKey přímo z nahlížecí tabulky
 • Nová proměnná #usergroups# – přehled uživatelských skupin a do nich náležejících uživatelů

2. února 2010 (verze 4.114)

 • Možnost obnovení smazaného záznamu z historie v administrátorském režimu

25. listopadu 2009 (verze 4.059)

 • Zapracování platných legislativních změn s účinností od 1.1.1010 – změna sazeb DPH

21. října 2009 (verze 4.033)

 • Komfortní vyhledávání hodnot ve filtrech pomocí AJAXu po dvojitém kliknutí na filtr nebo výběrem položky filtru „(Hledat)”
 • Možnost nastavení detailů u ovládacího prvku ForeignKey v případě, že má nulovou šířku a jeho hodnota je vybírána Pickerem
 • Umístění odkazu do záznamů zobrazených jako prostý text v ovládacím prvku LiteDataGrid

23. července 2009 (verze 3.996)

 • Nové funkce PADLEFT a PADRIGHT

21. července 2009 (verze 3.994)

 • Nový skript OnAfterDelete, který se provede po smazání záznamu z databáze po stisknutí tlačítka „Smazat“ v editačním formuláři

7. července 2009 (verze 3.984)

 • Nový ovládací prvek Map určený pro zobrazování map OpenStreet s možností zobrazování vlastních míst na mapě

16. června 2009 (verze 3.967)

 • Nové funkce FORMATDATAVIEW a SQL

15. června 2009 (verze 3.966)

 • Možnost obarvení e-mailové zprávy odesílané ze skriptu
 • Rozšíření funkčnosti skriptové funkce UPDATEAUTOSUM(id, form) – parametr „form” může být buď ID formuláře, nebo jeho identifikátor
 • Rozšířená nápověda u jednotlivých řádků ve skriptu

3. června 2009 (verze 3.954)

 • Rozšíření funkce FORMATDATE() o možnost zobrazení pořadí týdne v roce

27. května 2009 (verze 3.948)

 • Nová navigace v administrátorském režimu

25. května 2009 (verze 3.946)

 • Implementace Ganttova diagramu do ovládacího prvku TimeTable

14. května 2009 (verze 3.929)

 • Možnost odesílání jednoduchých zpráv byla umožněna všem přihlášeným uživatelům, nikoliv pouze administrátorům

13. května 2009 (verze 3.928)

 • Změna způsobu počítání aktuálně přihlášených uživatelů – nově se může stejný uživatel přihlásit do portálu NET Genium vícekrát v rámci jedné licence
 • Změna způsobu tisku z editačního formuláře do tiskových šablon aplikace MS Excel – nově je tisk realizován do všech listů tiskové šablony
 • Možnost odesílání jednoduchých zpráv z administrátorského režimu všem aktuálně přihlášeným uživatelům
 • Změna minimální šířky ovládacího prvku MultiListBox na 100px

30. dubna 2009 (verze 3.900)

 • Možnost zobrazování čísla týdne u datumů
 • Přidání náhledu ve stylu ganttova diagramu do ovládacího prvku kalendáře
 • Optimalizace rychlosti načítání portletů, editačních formulářů a nahlížecích stránek

1. dubna 2009 (verze 3.849)

 • Nové příkazy ve skriptu (podmíněné uložení hodnoty resp. více hodnot do databáze)
 • Kompatibilita s internetovým prohlížečem Internet Explorer 8
 • Možnost otevírání NET Genia ve více záložkách internetového prohlížeče

10. března 2009 (verze 3.816)

 • Nová proměnná #noreply#

1. března 2009 (verze 3.814)

 • Oprava zpracování statistického dotazu, který obsahuje kumulativní sloupce

18. února 2009 (verze 3.810)

 • Drobné opravy zobrazování statistických tabulek a jejich exportu do aplikace MS Excel

5. února 2009 (verze 3.804)

 • Možnost exportu dat do aplikace MS Excel ze statistického DataGridu

27. ledna 2009 (verze 3.796)

 • Automatické odstraňování duplicit e-mailových adres při odesílání e-mailových zpráv ze skriptu
 • Oprava chyby vyvolané v externí funkci při změně použité tiskové šablony během tisku do tiskové šablony

19. ledna 2009 (verze 3.793)

 • Možnost psaní proměnných do seznamu zdrojů v ovládacím prvku Planner
 • Uložení hodnot všech sloupců do historie při smazání záznamu
 • Oprava stahování souborových příloh přípony TIF

12. ledna 2009 (verze 3.790)

 • Omezení práv správce uživatelských účtů – od této verze nemá možnost správce uživatelských účtů měnit hesla uživatelů s administrátorskými právy