Nastavení webového prohlížeče

Home / Support /

Nastavení webového prohlížeče

1. Seznam podporovaných prohlížečů

1.1. Webové prohlížeče určené pro plnohodnotnou práci v NET Geniu

Obrázek.png

Internet Explorer verze 5.5 a vyšší

Obrázek.png

Google Chrome

Obrázek.png

Mozilla Firefox verze 2 a vyšší

Obrázek.png

Safari verze 3 a vyšší

Obrázek.png

Opera 15 a vyšší

2. Nastavení prohlížeče Internet Explorer 11

2.1. Nastavení zóny místního intranetu nebo důvěryhodných webů

 • Po spuštění NET Genia v okně webového prohlížeče zkontrolujte nastavení zóny, ve které se Vaše NET Genium nachází.
 • Pro automatické přihlašování přes Active Directory je nutné umístit adresu vašeho NET Genia do zóny místního intranetu (viz kapitola 2.1.1.).
 • Pro správné fungování ActiveX objektů potřebných například pro POS tiskárny je nutné umístit adresu vašeho NET Genia do zóny důvěryhodných webů (viz kapitola 2.1.2.).
 • Nepotřebujete-li ani jednu z výše uvedených funkcí, můžete nechat výchozí nastavení zóny – tedy zónu internetu.

2.1.1. Nastavení zóny intranetu

 • Chcete-li používat automatické přihlašování přes Active Directory v rámci intranetu (interní počítačové sítě), je důležité umístit adresu NET Genia do zóny místního intranetu.

2.1.1.1. Přidání adresy NET Genia do zóny místního intranetu

 • Jděte na „Nástroje > Možnosti Internetu > Zabezpečení“, zvolte „Místní intranet“ a klikněte na tlačítko „Weby“.

Obrázek.png

 • V právě otevřeném dialogovém okně klikněte na tlačítko „Upřesnit“ a přidejte adresu vašeho NET Genia do zóny intranetu tlačítkem „Přidat“.

Obrázek.png

Obrázek.png

2.1.1.2. Nastavení kompatibilního zobrazení

 • V zóně místního intranetu Internet Explorer zobrazuje automaticky všechny webové stránky v kompatibilním zobrazení. To znamená, že stránka vašeho NET Genia bude zobrazena z designového hlediska ve starší verzi. Pokud budete chtít zobrazit vaše NET Genium v nové (aktuální) verzi, udělejte následující krok.
 • Jděte na „Nástroje > Nastavení kompatibilního zobrazení“ a odškrtněte možnost „Zobrazit intranetové servery v kompatibilním zobrazení“.
 • Pokud budete chtít některé ostatní weby v zóně intranetu zobrazovat v kompatibilním zobrazení, přidejte je v „nastavení kompatibilního zobrazení“ do seznamu webů určených pro kompatibilní zobrazení přes tlačítko „Přidat“.

Obrázek.png

2.1.1.3. Povolení integrovaného ověření systému Windows

 • Jděte na „Nástroje > Možnosti Internetu > Upřesnit“ a zkontrolujte zaškrtnutí „Povolit integrované ověřování systému Windows“.

Obrázek.png

2.1.2. Nastavení zóny důvěryhodných webů

 • Pro správnou funkci ActiveX objektů, které se používají například pro POS tiskárny, je důležité umístit adresu NET Genia do zóny důvěryhodných webů (toto nastavení je potřeba jen tehdy, kdy chcete tyto ActiveX objekty používat).

2.1.2.1. Přidání adresy NET Genia do zóny důvěryhodných webů

 • Jděte na „Nástroje > Možnosti Internetu > Zabezpečení“, zvolte „Důvěryhodné weby“ a klikněte na tlačítko „Weby“.

Obrázek.png

 • V právě otevřeném dialogovém okně přidejte adresu vašeho NET Genia do zóny důvěryhodných webů přes tlačítko „Přidat“.

Obrázek.png

2.1.2.2. Nastavení ovládacích prvků ActiveX

 • Jděte na „Nástroje > Možnosti Internetu > Zabezpečení > Důvěryhodné weby > Vlastní úroveň…“

Obrázek.png

 • V sekci „Ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in“ > „Ovládací prvky ActiveX inicializace a skriptu nejsou označeny jako bezpečné pro skriptování“ zvolte „Dotázat se“ nebo „Povolit“.

Obrázek.png

2.2. Povolení automaticky otevíraných oken

 • NET Genium používá automaticky otevíraná okna při tisku sestav.
 • Při zvolení tisku do tiskové sestavy webový prohlížeč vyvolá automaticky otevírané okno. V tomto okně klikněte na „Možnosti pro tento web“ a zvolte možnost „Vždy povolit“.

Obrázek.png

2.3. Nastavení dočasných souborů internetu a historie

 • Pro dynamické webové aplikace jako je NET Genium je nutné nastavit automatické zjišťování nových verzí webových stránek.
 • Jděte na „Nástroje > Možnosti Internetu > Obecné > Nastevení > Dočasné soubory internetu“. Zde doporučujeme nastavit „Automaticky“ nebo „Při každé návštěvě webové stránky“.

Obrázek.png

Obrázek.png

Obrázek.png

3. Nastavení prohlížeče Google Chrome

Obrázek.png

3.1. Nastavení automatického přihlašování přes Active Directory

 • Google Chrome používá systémové nastavení Internet Exploreru. Pro automatické přihlašování přes Active Directory je tedy nutné nastavit Internet Explorer (viz kapitola 2.1.).
 • Nepotřebujete-li tuto funkci, můžete nechat nastavení Internet Exploreru ve výchozím nastavení.

3.2. Povolení automaticky vyskakovacích oken

 • NET Genium používá automaticky vyskakovací okna například při tisku sestav, při nastavování složené podmínky filtru v nahlížecí tabulce nebo přiřazování hodnoty všem vyfiltrovaným záznamům.
 • Při zvolení tisku do tiskové sestavy webový prohlížeč vyvolá automaticky vyskakovací okno. Klikněte v pravém horním rohu webového prohlížeče na ikonku vyskakovacího okna, zvolte možnost „Vždy povolovat vyskakovací okna“ a klikněte na tlačítko „Hotovo“.

Obrázek.png

 • Při nastavování složené podmínky filtru v nahlížecí tabulce nebo přiřazování hodnoty všem vyfiltrovaným záznamům, může webový prohlížeč také vyvolat automaticky vyskakovací okno.

Obrázek.png

Obrázek.png

4. Nastavení prohlížeče Mozilla Firefox

Obrázek.png

4.1. Nastavení automatického přihlašování přes Active Directory

 • Pro automatické přihlašování přes Active Directory je nutné ve webovém prohlížeči nastavit integrované ověřování systému Windows.
 • Nepotřebujete-li tuto funkci, můžete nechat nastavení webového prohlížeče ve výchozím nastavení.
 • Do adresního řádku webového prohlížeče napište „about:config“ a potvrďte enterem.

Obrázek.png

 • Potvrďte vstup do nastavení tlačítkem „Beru to na vědomí!“.
 • Do vyhledávače napište „negotiate“ a dvojklikem myši zvolte možnost „network.negotiate-auth.delegation-uris”.

Obrázek.png

 • V nově otevřeném dialogovém okně zadejte adresu vašeho NET Genia a potvrďte tlačítkem „OK“.
 • Poté dvojklikem myši zvolte možnost „network.negotiate-auth.trusted-uris”.
 • V nově otevřeném dialogovém okně zadejte adresu vašeho NET Genia a potvrďte tlačítkem „OK“.

Obrázek.png

 • Zavřete webový prohlížeč.
 • Provedené změny se projeví po restartu webového prohlížeče.