Ministerstvo vnitra ČR - KIVS

Home / References /

Ministerstvo vnitra ČR - KIVS

Vladimír Velas

Management

„Zavedením aplikace NET Genium jsme získali možnost jednoduše evidovat služby a vytvářet balíčky služeb.”

Podpora centrálního nákupu služeb

Implementace produktu NET Genium významným způsobem zjednodušila evidenci jednotlivých datových linek veřejné správy. Do aplikace mají přístup zástupci všech resortů, jež mají v aplikaci alespoň jednu službu. Díky tomu se velmi zjednodušila a ztransparentnila komunikace mezi jednotlivými resorty veřejné správy a ministerstvem vnitra.

Implementované funkce a moduly

 • Služby
  • Seznamy služeb
 • Katalogové listy
  • Konfigurátor služeb
  • Číselníky parametrů služeb
  • Číselníky operátorů
 • Balíčky
  • Seskupení služeb pro soutěže
  • Tiskové výstupy seznamů služeb
  • Sestavení textací smluv
 • Opce
  • Opce pro vysoutěžené balíčky
  • Žádosti o opce
  • Schvalování opcí
 • RÚIAN
  • Databáze z RÚIAN
  • Číselník pro zadávané adresy služeb
 • Statistiky služeb a uživatelů služeb

Základní charakteristika společnosti

Ministerstvo vnitra je garantem funkcionality komunikační infrastruktury veřejné správy.

Web:
http://www.mvcr.cz
Obor činnosti:
Ministerstvo vnitra
Spuštění aplikace:
2013
Implementované řešení:
Aplikace pro evidenci datových linek veřejné správy