Hlavní stránka / Reference /

MEYRA ČR

Martin Charvát

Ředitel divize

„Díky aplikaci NET Genium máme dokonalý přehled nad našimi pobočkami po celé republice.”

Řízení obchodu a poboček, sklady

Zavedení produktu NET Genium zpřehlednilo a zrychlilo vyřizování nutných formalit spojených s přidělením zdravotních pomůcek pacientům. Hlavně jejich kompletní evidenci včetně historie pomůcek vydaných na poukazy zdravotních pojišťoven.

Implementované funkce a moduly

 • CRM
 • Skladové hospodářství
  • Příjemky
  • Výdejky
  • Převodky (vnitropodnikové objednávky)
  • Inventury
  • Skladové statistiky
 • Finance
  • Přijaté faktury
  • Vydané faktury
  • Pokladna
  • Finanční statistiky
  • Zpracování bankovních výpisů
 • Objednávky a zakázky
  • Evidence dodavatelských i prodejních objednávek
  • Monitoring podlimitních stavů
  • Zpracování jednotlivých zakázek
 • Servis
  • Předvyplnění údajů o pojištěnci a pomůcce
  • Vyhotovení a odeslání protokolu pro pojišťovnu
  • Výpočet ceny náhradních dílů a servisního zásahu
 • Zdravotní pomůcky
  • Evidence výdeje a cirkulace pomůcek
  • Vyhotovení a evidenci smluv s pojištěnci
  • Historie servisních zásahů na zdravotní pomůcce
  • Evidence přijatých poukazů od zákazníků

Základní charakteristika společnosti

Společnost MEYRA v současné době funguje jako obchodní organizace distribuující standardní i individuálně vyráběné invalidní vozíky a zdravotnické prostředky. Prvořadým cílem společnosti je pomoci svým zákazníkům překonávat jejich omezení a zdravotní hendikep. Její zaměstnanci chápou potřeby tělesně postižených osob, dokážou jim poradit a nabídnout vhodné kompenzační pomůcky.

Web:
www.meyra.cz
Obor činnosti:
Výroba, prodej a servis zdravotních pomůcek
Spuštění aplikace:
2012