Hlavní stránka / Produkty / Knihovna aplikací /

Optical Character Recognition

Vytěžování informací z rastrových obrázků nebo PDF dokumentů

 • Automatické rozpoznání dokumentu na základě definovaných vzorů
 • Získání dat z naskenovaného dokumentu
 • Uložení vytěžených a očištěných dat do přehledného uživatelského rozhraní
 • Kontrola správnosti formátů dat, součtů a sazeb DPH
 • Kontrola úplnosti získaných dat
 • Validace oproti provozním databázím
 • Možnost exportu vytěžených dat do ostatních systémů (např. přes XML)
 • Hromadný import naskenovaných dokumentů
 • Možnost definovat si vlastní vzory dokumentů

Hlavní funkce

 • Získávání vybraných dat z PDF dokumentů nebo rastrových obrázků na základě definovaných vzorů
 • Očištění a následná validace získaných dat – probíhá kontrola:
  • správnosti formátu dat
  • správnosti sazeb DPH
  • dat oproti provozní databázi (např. obchodních vztahů)
 • Doplnění určitých dat (např. adresy obchodního vztahu) z provozní databáze
 • Zobrazení vytěžených dat do přehledného uživatelského rozhraní
 • Možnost úpravy získaných dat a doplnění chybějících údajů
 • Možnost hromadného importu naskenovaných dokumentů z disku (adresáře), emailových zpráv (které mohou být pravidelně stahovány z technologické schránky) nebo jiné aplikace např. pomocí webových služeb
 • Exportování vytěžených a doplněných dat do formátu XML apod.
 • Přehledná správa:
  • již zpracovaných dokumentů,
  • dokumentů čekajících na zpracování a 
  • dokumentů k revizi správcem aplikace
 • Evidence obchodních vztahů

Vytěžování vydaných faktur

Typickým příkladem nasazení tohoto řešení je získávání údajů z velkého množství tištěných vydaných faktur a jejich následné zpracování do informačního systému. Aplikace pro vytěžování dat urychlí proces zpracování faktur, protože velké množství dat bude do informačního systému automaticky dodáno a nebude tedy zapotřebí údaje do systému zadávat ručně. Uživatelům, kteří budou automatické zpracování spouštět, bude předem připravena sada dokumentů, která musí být zkompletována za daný den. Uživatel pak dále dokument otevře, stiskne tlačítko určené vytěžování dat. Aplikace zobrazí získané data a uživatel případně doplní chybějící údaje a zkompletuje naskenovaný dokument.

Každý z uživatelů bude mít přehled, kolik faktur musí ještě zpracovat, kolik faktur již bylo zpracováno nebo u kolika faktur je nutná revize správcem aplikace. Aplikaci je také možné využít pro mobilní zařízení.

 • Import naskenovaných dokumentů
 • Spuštění procesu vytěžování dat
 • Finální kompletace dokumentu
 • Vyhodnocení počtu zkompletovaných dokumentů