Modul Zakázky a překlady

  • Evidence a správa zakázek
  • Sledování vyúčtování zakázek

Zakázky v jazykové škole představují firemní jazykové kurzy nebo překlady či tlumočení. V aplikaci jsou přehledně evidovány zakázky dle stavu v jakém se nacházejí. Modul může být propojen i s modulem Finance - pak je možné sledovat vyúčtování jednotlivých zakázek. Zakázky jsou dvojího typu – překlady a tlumočení. V zakázce jsou uvedeny podle jejího typu všechny potřebné parametry pro správu daného typu zakázky.

Hlavní přínosy

  • Přehledná a srozumitelná evidence zakázek dle stavu v jakém se nacházejí
  • Možnost vést v systému záznamy o poskytnutých tlumočení a překladech
  • Propojení s modulem Finance umožňuje sledovat vyúčtování jednotlivých zakázek