Modul Přístup pro personalisty

Home / Xtreme Rapid Development / Application Library / Jazykové školy /

Modul Přístup pro personalisty

 • Přístup firemních personalistů, pomocí kterého mohou spravovat své firemní studenti
 • Přihlašování studentů do kurzů
 • Sledování průběhu firemních kurzů
 • Tvorba různých statistik (statistiky docházek, historie kurzů a studentů)
 • Generování tiskových sestav
 • Stahování materiálů ke kurzu (zadané lektorem)

Personalista.jpg

Tato část aplikace je napojena na všechny ostatní moduly. Mají do ní přístup zástupci firemních zákazníků, kteří zde mohou hromadně spravovat a kontrolovat průběh svých kurzů. Z každé firmy má do NET Genia přístup personalista, který může spravovat firemní studenty. Jedná se především přihlašování studentů do kurzů, sledování průběhu firemních kurzů (docházka, probraná látka – výkazy lektora, hodnocení a výsledky testů). Personalista může generovat různé tiskové sestavy. Přístup bude hlavně pro čtení (statistiky docházek, historie kurzů a studentů).

Hlavní přínosy

 • Rozsáhlé a přehledné statistiky firemních kurzů
 • Možnost vytvoření přehledných tiskových sestav
 • Možnost vytváření objednávek firemních kurzů
 • Centrální přihlašování studentů do kurzů
 • Data získaná ze všech modulů napříč systémem