Modul Lektoři

 • Vedení výuky
 • Zadávání pracovních výkazů, docházky a výsledků testů
 • Možnost vytvoření studentského účtu pro lektory
 • Vkládání dokumentů ke kurzům
 • Evidence účasti na školeních
 • Správa žádostí o suplování a zapůjčení knih
 • Platové informace a evidence výplat u aktivních lektorů

Lektor.jpg

Lektoři vystupují v systému dvojím způsobem. Jako lektoři v kurzech – vedou výuku, zadávají pracovní výkazy, docházku a výsledky testů. Dále pak mohou vystupovat jako studenti (mohou se účastnit kurzů za zvýhodněnou cenu), S lektorem je pak svázán speciální studentský účet, prostřednictvím kterého se mohou přihlásit na kurz a do e-shopu na webu a vybrat si nějaký kurz. Lektoři mohou čerpat výhod kreditového systému.

Hlavní přínosy

 • Podpora všech fází vyučovacího procesu od vytvoření docházky a pracovního výkazu až po vytvoření mzdového výměru či předání studijních materiálů od lektora studentům
 • Aktuální informace o jazycích, které lektor vyučuje, o seznamu certifikátů, které vlastní, o účasti na školeních během roku
 • Propojení s moduly Kurzy, Finance, Studenti, E-shop atd.
 • Jednoduchý a intuitivní postup vytváření suplování
 • Srozumitelná správa pracovních výkazů a docházek pomocí měsíčních pracovních výkazů