Modul Kurzy

 • Generování rozvrhů hodin
 • Kontrolování kolizí rozvrhů učeben a jednotlivých lektorů
 • Sledování docházky a výsledků testů (zkoušek)
 • Vytváření pracovních výkazů
 • Kompletní informace o průběhu hodin
 • Vytváření žádostí o suplování

Kurz.jpg

Jazykové kurzy jsou pořádány v učebnách, které má škola k dispozici nebo v případě firemních kurzů přímo u zákazníků. Pro lektory a učebny jsou generovány rozvrhy hodin. Kurzy je třeba plánovat v souladu s volnými kapacitami - místnosti a lektoři. Systém hlídá kolize v rozvrzích učeben a jednotlivých lektorů. Ke studentům přiřazeným v kurzech jsou sledovány docházky a výsledky testů, které studenti absolvovali. V kartě studenta je pak přehled kompletní studijní historie.

Hlavní přínosy

 • Zjednodušení a zpřehlednění plánování kurzů
 • Snadná kontrola běhu kurzů – statistiky odučených hodin, suplování
 • Přehledné statistiky pracovních výkazů a docházky jednotlivých studentů
 • Výrazné omezení informačních šumů díky unifikaci zaznamenávaných informací – jednotné formáty dat umožňují snadné vyhledávání
 • Snadná komunikace se zaměstnanci a kontrola jejich pracovní činnosti
 • Využití samotného IS je přínosem vedoucím ke zvýšení efektivity práce