CRM Service

  • Automatické ukládání a zpracování odchozích e-mailových zpráv
  • Automatické ukládání a zpracování příchozích e-mailových zpráv
  • Nápověda k CRM Service

Hlavní přínosy

  • Ukládáním e-mailové komunikace pouze u zákazníků uvedených v adresáři NET Genium motivuje uživatele k udržování aktuálního firemního adresáře
  • Poskytnutí kompletní historické e-mailové komunikace s daným zákazníkem
  • Neustálý monitoring příchozí a odchozí komunikace zajišťuje aktuální data v systému