eVývoz

Exportní oblasti deklarací celních prohlášení se věnuje modul eVývoz. Tento modul umožňuje deklarovat celní prohlášení přes webové rozhraní aplikace NET Genium CD. eVývoz ovládá jak odesílání, tak i přijímání a zpracování jednotlivých zpráv vzniklých z komunikace s celním správou.

Díky podrobným a přehledným tabulkám má deklarant jasnou představu v jakém stavu nebo fázi se nacházejí jednotlivé deklarace celních prohlášení. Modul eVývoz stejně jako ostatní moduly systému NET Genium CD nabízejí několik variant přehledů deklarací celních prohlášení (Chybné celní prohlášení, Všechna moje celní prohlášení, Aktivní celní prohlášení, atd.).

Hlavní funkce

 • Deklarace a evidence VCP (vývozní celní prohlášení, odeslání zprávy CZ515A)
 • Deklarace a evidence Změna odpisu (žádost na změnu odpisů AZS/N, odeslání zprávy CZ530A)
 • Deklarace a evidence Šetření (odpověď deklaranta na šetření, odeslání zprávy CZ583A)
 • Deklarace a evidence EXSD (podání souhrnného celního prohlášení, odeslání zprávy CZ615A)
 • Deklarace a evidence Ukončení vývozu (návrh na ukončení režimu vývoz, odeslání zprávy CZ507A)
 • Deklarace a evidence Ukončení vývozu SO (návrh na ukončení režimu vývoz schváleným odesílatelem, odeslání zprávy CZ047A)
 • Deklarace a evidence eCargo Manifest (elektronický e-Cargo manifest, odeslání zprávy CZ547A)
 • Deklarace a evidence Výstup zboží (informace o výstupu zboží, odeslání zprávy CZ618A)
 • Statistika (agregované počty vytvořených VCP podle dnů a týdnů)
 • V modulu jsou využívány číselníky a jednotlivá nastavení, které jsou specifikovány v modulu eCustoms

eVyvoz.JPG

Hlavní přínosy

 • Podpora všech celních prohlášení z ECS Vývoz (VCP, Změna odpisu, Šetření, EXSD, Ukončení vývozu, Ukončení vývozu SO, eCargo Manifest, Výstup zboží)
 • Aktuální informace o stavech deklarace jednotlivých celních prohlášení
 • Kopírování jednotlivých celních prohlášení poskytuje znovupoužitelnost již zpracovaných dokumentů
 • Schopnost komunikace se všemi VAN operátory i virtuálními VAN operátory
 • Certifikace Celní správy České republiky
 • Nabídka možnosti tisku Vývozního doprovodného dokladu (VDD)
 • Implementace kompletního Celního sazebníku (TARIC)
 • Možnost využití statistik odeslaných Vývozních celních prohlášení (VCP) pro další analýzy
 • Podpora dalších přepravních dokladů (například CIM)
 • Napojení na skladové hospodářství nebo začlenění do vnitropodnikových procesů firmy
 • Prováděná kontrola vyplněných dat při odesílání zpráv celnímu úřadu