eTranzit

Modul eTranzit je určen pro deklarování tranzitních celních prohlášení. Modul zajišťuje deklarování jednotlivých tranzitních celních prohlášení, odesílání deklarovaných zpráv celními úřadu a příjímání a zpracovávání příchozích zpráv z celního úřadu. Modul eTranzit samotným zasíláním a přijímáním zpráv z komunikace s celním úřadem nastavuje určitý stav dané deklarace celního prohlášení, čímž v podstatě určuje další nutné kroky deklaranta pro úspěšné přijetí deklarace celního prohlášení.

Všechny uložené deklarace jsou vedeny ve srozumitelných přehledech, které dávají deklarantovi poměrně jasnou představu, v jakých fázích se nacházejí jednotlivé deklarace tranzitních celních prohlášení. Lze vybírat z několik možných přehledech (Aktivní tranzitní deklarace, Chybné tranzitní deklarace, Tranzitní deklarace deklarované přihlášeným deklarantem,atd.).

Hlavní funkce

 • Deklarace a evidence TCP (tranzitní celní prohlášení, odeslání zprávy CZ015A)
 • Deklarace a evidence Šetření (odpověď HP na šetření, odeslání zprávy CZ103A)
 • Deklarace a evidence Ukončení tranzitu (návrh na ukončení režimu tranzitu, odeslání zprávy CZ007A)
 • Deklarace a evidence Vykládka zboží (informace schváleného příjemce o vykládce, odeslání zprávy CZ044A)
 • Deklarace a evidence Oprava SD (podání žádosti na opravu SD, odeslání zprávy CZ384A)
 • Deklarace a evidence Žádost o data SD (podání žádosti o data SD, odeslání zprávy CZ390A)
 • Deklarace a evidence Dotaz na existenci SP(dotaz HP na schváleného příjemce, odeslání zprávy CZ111A)
 • Statistika (agregované počty vytvořených TCP podle dnů a týdnů)
 • V modulu jsou využívány číselníky a jednotlivá nastavení, které jsou specifikovány v modulu eCustoms

eTranzit.JPG

Hlavní přínosy

 • Podpora všech celních prohlášení z NCTS Tranzit (TCP, Šetření, Ukončení tranzitu, Vykládka zboží, Oprava SD, Žádost o data SD, Dotaz na existenci SP)
 • Aktuální informace o stavech deklarace jednotlivých celních prohlášení
 • Kopírování jednotlivých celních prohlášení poskytuje znovupoužitelnost již zpracovaných dokumentů
 • Schopnost komunikace se všemi VAN operátory i virtuálními VAN operátory
 • Certifikace Celní správy České republiky
 • Nabídka možnosti tisku Tranzit-doprovodného dokladu (TDD) a Tranzitního/bezpečnostního doprovodného dokladu (TBDD)
 • Implementace kompletního Celního sazebníku (TARIC)
 • Možnost využití statistik odeslaných Tranzitních celních prohlášení (TCP) pro další analýzy
 • Podpora dalších přepravních dokladů (například CIM)
 • Napojení na skladové hospodářství nebo začlenění do vnitropodnikových procesů firmy
 • Prováděná kontrola vyplněných dat při odesílání zpráv celnímu úřadu