eDovoz

Modul eDovoz slouží k deklarování celních prohlášení z oblasti dovozu. Modul nabízí možnost deklarování jednotlivých celních prohlášení online a následné odeslání zprávy se specifikovanými údaji na celní úřad. eDovoz umí i přijímat zprávy s vyjádřením celního úřadu k odeslanému celnímu prohlášení. Deklarant je dále informován o stavu deklarace celního prohlášení a je mu umožněno reagovat na jednotlivá stanoviska celní správy.

Všechny deklarace celních prohlášení jsou vedeny v přehledných tabulkách, ve kterých je možné využít filtrování jednotlivých záznamů. K dispozici jsou různé přehledy deklarací celních prohlášení jako například přehled aktivních celních prohlášení, přehled chybných celních prohlášení a přehled všech celních prohlášení deklarovaných přihlášeným deklarantem.

Hlavní funkce

 • Deklarace a evidence CP (dovozní celní prohlášení, odeslání zprávy CZ415A)
 • Deklarace a evidence ESD (podání vstupního souhrnného celního prohlášení, odeslání zprávy CZ315A)
 • Deklarace a evidence OPRI (podání oznámení o příjezdu zboží, odeslání zprávy CZ360A)
 • Deklarace a evidence SD (podání souhrnného celního prohlášení, odeslání zprávy CZ380A)
 • Deklarace a evidence Doplnění NCP (doplnění údajů NCP, odeslání zprávy CZ423A)
 • Statistika odesílání zpráv CP (agregované počty vytvořených CP podle dnů a týdnů)
 • V modulu jsou využívány číselníky a jednotlivá nastavení, které jsou specifikovány v modulu eCustoms

eDovoz.JPG

Hlavní přínosy

 • Podpora všech celních prohlášení z ICS Dovoz (CP (JSD), ESD, OPRI, SD, Doplnění NCP)
 • Aktuální informace o stavech deklarace jednotlivých celních prohlášení
 • Kopírování jednotlivých celních prohlášení poskytuje znovupoužitelnost již zpracovaných dokumentů
 • Schopnost komunikace se všemi VAN operátory i virtuálními VAN operátory
 • Certifikace Celní správy České republiky
 • Nabídka možnosti tisku Dovozního dokladu (DD)
 • Implementace kompletního Celního sazebníku (TARIC)
 • Možnost využití statistik odeslaných Celních prohlášení (CP) pro další analýzy
 • Podpora dalších přepravních dokladů (například CIM)
 • Napojení na skladové hospodářství nebo začlenění do vnitropodnikových procesů firmy
 • Prováděná kontrola vyplněných dat při odesílání zpráv celnímu úřadu