Příručka ve formátu PDF

1. Předmět a účel dokumentu

 • Účelem tohoto dokumentu je popsat postup zprovoznění a používání aplikace Scan2NG v prostředí systému NET Genium. Aplikace Scan2NG umožňuje svým uživatelům skenovat dokumenty rovnou do NET Genia bez nutnosti využívání dalších aplikací nebo ukládání naskenovaných souborů na disk.

2. Zjednodušený postup

 • Aplikaci Scan2NG lze využívat za předpokladu, že:
 • NET Genium je spuštěno v internetovém prohlížeči,
 • používaný skener má nainstalovaný ovladač „WIA“ („Windows Image Acquisition“),
 • uživatel má přístup v NET Geniu do formuláře „Dokument“.
   
 • 1. Instalace skeneru do počítače
 • 2. Zkontrolování přítomnosti ovladače WIA
 • 3. Stažení aplikace Scan2NG z adresy https://www.netgenium.com/download/Scan2NGv2.msi
 • 4. Instalace aplikace Scan2NG do počítače
 • 5. Skenování dokumentů do NET Genia

3. Instalace skeneru do počítače

 • Skener může být k počítači připojen pomocí kabelu nebo může být umístěn ve stejné síti jako počítač. Vedle fyzického spojení s počítačem je nutné do počítače dále nainstalovat ovladače, které zaručí správnou funkcionalitu skeneru. Ovladače jsou většinou dodávány na optickém médiu společně se skenerem nebo jsou volně dostupné ke stažení na oficiálních stránkách výrobců. Při samotné instalaci ovladače je nutné postupovat podle průvodce, který zajistí správnou instalaci příslušného ovladače.
 • Pro účely této příručky byl využit skener multifunkčního zařízení OKI MC562. Výrobce zařízení při instalaci z optického média nabízí několik druhů ovladačů. Ovladač určený pro skener nese označení „OKI-MC562-468907“.

4. Zkontrolování přítomnosti ovladače „WIA“

 • „WIA“ neboli „Windows Image Acquisition“ je ovladač, který obecně umožňuje skenovat dokumenty bez nutnosti použití speciálního programu. Po instalaci ovladače skeneru je možné v rámci operačního systému Windows otestovat, zda tento ovladač podporuje WIA. K tomuto účelu lze využít aplikaci „Fax a skener“.
 • Aplikaci „Fax a skener“ můžete spustit například přes hledání systému Windows, kde do vyhledávače napíšete „Fax a skener“. Systém Windows by měl danou aplikaci nabídnout k otevření.

Obrázek.png

 • Po otevření aplikace „Fax a skener“ nastavte režim „Skenování“ kliknutím na tlačítko „Skenování“.

Obrázek.png

 • Stiskněte tlačítko „Nové skenování“ – tím se zajistí, že dojde k připojení k příslušnému skeneru a zobrazení možnosti nastavení skenování.

Obrázek.png

 • Pokud se nezobrazí níže uvedené okno „Nové skenování“, znamená to, že v počítači není nainstalovaný ovladač „WIA“ nebo že skener tento ovladač nepodporuje. Po stisknutí tlačítka „Skenovat“ by mělo být provedeno samotné skenování, přičemž skener je nutné mít nastavený na skenování.

Obrázek.png

5. Stažení aplikace Scan2NG

6. Instalace aplikace Scan2NG

 • Instalací aplikace Scan2NG uživatele provede přehledný průvodce.
 • Na úvodní stránce instalace aplikace Scan2NG stiskněte tlačítko „Next“.

Obrázek.png

 • Na další stránce vyberte nebo potvrďte adresář, do kterého bude aplikace Scan2NG nainstalována a nastavte, kteří uživatelé využívající příslušný počítač budou moci tuto aplikaci využívat (volba „Everyone“ nebo „Just me“).

Obrázek.png

 • Stiskněte tlačítko „Next“ a dokončete instalaci.

Obrázek.png

 • Stiskněte tlačítko „Close“ uzavřete proces instalace aplikace.

Obrázek.png

7. Skenování dokumentů

7.1. Spuštění aplikace Scan2NG

 • Nechte vyhledat v nabídce start „Scan2NG“ a spusťte aplikaci.

Obrázek.png

7.2. Nastavení skeneru

 • Po spuštění aplikace je zapotřebí nastavit aplikaci „Scan2NG“.
 • V nově otevřeném dialogovém okně nastavte parametry skeneru, jako je například výběr skeneru, „Podavač“, „Rozlišení“, „Kvalita“, „Světelnost“ a „Kontrast“. Poměrně důležitým nastavením je položka „Podavač“. Zde totiž záleží, jaký typ skeneru bude pro skenování využíván. Pokud skener zvládne automaticky oskenovat vícestránkové dokumenty, vyberte možnost „Feeder“, která je nastavena jako výchozí hodnota. Pokud skener nezvládne měnit skenované stránky automaticky a potřebuje asistenci, vyberte možnost „FlatBed“. Nesprávný výběr možnosti „Podavač“ může při skenování vyústit v chybu. Poté je nutné se vrátit zpět do nastavení aplikace Scan2NG a nastavit správný podavač.

Obrázek.png

 • Poté klikněte na tlačítko „OK“ a aplikace „Scan2NG“ bude nastavena. Zároveň budou vytvořeny konfigurační soubory „Device.txt“, „Handling.txt“, „Resolution.txt“, „Quality.txt“, „Brightness.txt“ a „Contrast.txt“ ve stejném adresáři, kde je aplikace Scan2NG nainstalovaná. Pokud by byly tyto soubory smazány, je nutné opět nastavit skener.

7.3. Skenování ve formuláři „Dokument“

 • Aplikace „Scan2NG“ se využívá v NET Geniu ve formuláři „Dokument“. Z tohoto důvodu je zapotřebí otevřít tento formulář.

Obrázek.png

 • Součástí formuláře „Dokument“ je tlačítko „Skenovat“, které oskenuje dokument v papírové podobě na vybraném a nastaveném skeneru ve spolupráci se spuštěnou aplikací „Scan2NG“. Nově vzniklý dokument ve formátu „pdf“ je poté uložen do otevřeného formuláře „Dokument“ do první volné přílohy (například „Příloha 1“). Do formuláře „Dokument“ je možné vložit až 5 příloh.

Obrázek.png

8. Řešení problémů

 • Pokud by v postupu byla vynechána kapitola 7.2, tak při stisknutí tlačítka „Skenovat“ NET Genium zobrazí hlášku, že je nutné nejprve nastavit skener.

Obrázek.png

 • Pokud bude skener nastaven na nesprávný „Podavač“, NET Genium při pokusu o skenování dokumentu zobrazí následující hlášku. V takovém případě je nutné se vrátit do nastavení skeneru (kapitola 7.2) a zařízení přenastavit.

Obrázek.png

 • Pokud by počet volných příloh byl již v době skenování vyčerpán, NET Genium upozorní uživatele, že není možné naskenovaný dokument uložit.

Obrázek.png