Příručka ve formátu PDF

1. Seznam záložek v dialogu nastavení portletů

 • Sloupec 1 – Nastavení ovládacích prvků v prvním sloupci
 • Sloupec 2 – Nastavení ovládacích prvků ve druhém sloupci
 • Sloupec 3 – Nastavení ovládacích prvků ve třetím sloupci
 • Možnosti – Nastavení intervalu aktualizace a obrázku na pozadí
 • Uložit více uživatelům – Nastavení portletů více uživatelům

1.1. Záložka „Sloupec 1“

Obrázek.png

 • Výběr ovládacích prvků, které budou zobrazeny na hlavní stránce pod sebou v prvním sloupci.

1.1.1. Statistika

 • Pomocí tlačítka „Statistika“ se zobrazí detailní report se všemi vybranými ovládacími prvky, které jsou zvoleny v portletech ve všech třech sloupcích, včetně možnosti otevření nastavení takového ovládacího prvku.

1.2. Záložka „Sloupec 2“

Obrázek.png

 • Výběr ovládacích prvků, které budou zobrazeny na hlavní stránce pod sebou ve druhém sloupci.
 • Na mobilním zařízení s malým displejem se ovládací prvky na hlavní stránce zobrazují pouze v jednom sloupci spolu s ovládacími prvky zvolenými v prvním sloupci.

1.2.1. Statistika

 • Pomocí tlačítka „Statistika“ se zobrazí detailní report se všemi vybranými ovládacími prvky, které jsou zvoleny v portletech ve všech třech sloupcích, včetně možnosti otevření nastavení takového ovládacího prvku.

1.3. Záložka „Sloupec 3“

Obrázek.png

 • Výběr ovládacích prvků, které budou zobrazeny na hlavní stránce pod sebou ve třetím sloupci.
 • Na mobilním zařízení s malým displejem se ovládací prvky na hlavní stránce zobrazují pouze v jednom sloupci spolu s ovládacími prvky zvolenými v prvním sloupci.

1.3.1. Statistika

 • Pomocí tlačítka „Statistika“ se zobrazí detailní report se všemi vybranými ovládacími prvky, které jsou zvoleny v portletech ve všech třech sloupcích, včetně možnosti otevření nastavení takového ovládacího prvku.

1.4. Záložka „Možnosti“

Obrázek.png

1.4.1. Interval aktualizace

 • Interval definovaný v minutách, po jehož uplynutí dojde k automatické aktualizaci hlavní stránky.
 • Na mobilním zařízení se automatická aktualizace hlavní stránky nepoužívá.

1.4.2. Možnosti

 • Obrázek na pozadí
  • Zaškrtnutí toho pole určuje, zda má být na hlavní stránce zobrazený obrázek nastavený ve vlastnostech aplikační skupiny.

1.5. Záložka „Uložit více uživatelům“

Obrázek.png

1.5.1. Uložit více uživatelům

 • Výběr uživatelských skupin a uživatelů, kterým bude po stisknutí tlačítka „Uložit více uživatelům“ přepsáno nastavení portletů na stejné nastavení, jako má aktuálně přihlášený uživatel.

1.5.2. Možnosti

 • Přepsat portlety všem zvoleným uživatelům – Vybrané portlety budou přepsány všem zvoleným uživatelům
 • Přidat portlety všem zvoleným uživatelům – Vybrané portlety budou přidány na konec všem zvoleným uživatelům
 • Odebrat portlety všem zvoleným uživatelům – Vybrané portlety budou odebrány všem zvoleným uživatelům