Příručka ve formátu PDF

1. Hlavní stránka a přihlášení do NET Genia

1.1. Osobní počítač

1.1.1. Před přihlášením

Obrázek.png

1.1.2. Po přihlášení do administrátorského režimu

Obrázek.png

1.1.3. Po přepnutí do uživatelského režimu

Obrázek.png

1.2. Mobilní zařízení

1.2.1. Před přihlášením

Obrázek.png

 • Přihlašovací okno umožňuje výběr velikosti displeje, který má vliv na zobrazování portletů a editačních formulářů.
  • Malý displej – malý displej je doporučovaný pro mobilní telefony
   • Portlety se zobrazují v jednom sloupci pod sebou nezávisle na tom, zda jsou pro určeny pro první, druhý nebo třetí sloupec portletů
   • Editační formuláře nepoužívají přichytávání ovládacích prvků vedle sebe, a všechny ovládací prvky se zobrazují pod sebou v jednom sloupci
  • Velký displej – velký displej je doporučovaný pro tablety s velkým rozlišením
   • Portlety i editační formuláře se zobrazují identicky jako na osobním počítači

1.2.2. Po přihlášení do administrátorského režimu

Obrázek.png

 • Administrátorský režim se zobrazuje na mobilním zařízení identicky jako na osobním počítači.
 • Ovládací plocha administrátorského režimu se skládá ze záhlaví, navigační oblasti a hlavního okna.

1.2.3. Po přepnutí do uživatelského režimu

Obrázek.png

2. Záhlaví

2.1. Osobní počítač

2.1.1. Před přihlášením

Obrázek.png

2.1.2. Po přihlášení

2.1.2.1. Administrátorský režim

Obrázek.png

2.1.2.2. Uživatelský režim

Obrázek.png

2.1.3. Logo a odkaz na hlavní stránku

Obrázek.png

2.1.4. Celé jméno aktuálně přihlášeného uživatele

Obrázek.png

2.1.5. Počet přihlášených uživatelů a odkaz na jejich podrobný seznam

Obrázek.png

2.1.6. Odkaz na otevření NET Genia na nové záložce

Obrázek.png

2.2. Mobilní zařízení

 • Na mobilním zařízení v uživatelském režimu se záhlaví nezobrazuje. Ovládací prvky běžně dostupné v záhlaví jsou součástí mobilního menu, které se zobrazí po kliknutí na logo NET Genia.

2.2.1. Odkaz na mobilní menu

Obrázek.png

2.2.2. Mobilní menu

Obrázek.png

3. Navigační oblast

3.1. Osobní počítač

3.1.1. Odkaz na nastavení oblíbených položek, portletů a změnu hesla aktuálně přihlášeného uživatele

Obrázek.png

3.1.2. Odkaz na přidání aktuálně zobrazené nahlížecí stránky do oblíbených

Obrázek.png

3.1.3. Odkaz na odebrání nahlížecí stránky z oblíbených

Obrázek.png

3.2. Mobilní zařízení

 • Na mobilním zařízení v uživatelském režimu se navigační oblast nezobrazuje. Ovládací prvky běžně dostupné v navigační oblasti – oblíbené položky, aplikace, kategorie a nahlížecí stránky – jsou součástí mobilního menu, které se zobrazí po kliknutí na logo NET Genia.
 • Na mobilním zařízení v uživatelském režimu není možné měnit nastavení oblíbených položek a portletů.

3.2.1. Odkaz na mobilní menu

Obrázek.png

3.2.2. Mobilní menu

Obrázek.png

4. Hlavní okno

4.1. Osobní počítač

4.1.1. Před přihlášením

Obrázek.png

4.1.2. Po přihlášení do administrátorského režimu

Obrázek.png

4.1.3. Po přepnutí do uživatelského režimu

Obrázek.png

4.1.4. Uživatelský režim po nastavení portletů do prvního, druhého a třetího sloupce

Obrázek.png

4.1.5. Administrátorský režim s portlety a odkazem pro zobrazení více možností

Obrázek.png

4.1.6. Administrátorský režim s portlety a zobrazenými více možnostmi

Obrázek.png

4.2. Mobilní zařízení

4.2.1. Před přihlášením

Obrázek.png

4.2.2. Po přihlášení do administrátorského režimu

Obrázek.png

4.2.3. Po přepnutí do uživatelského režimu

Obrázek.png

4.2.4. Uživatelský režim po nastavení portletů do prvního, druhého a třetího sloupce na malém displeji

Obrázek.png

4.2.5. Uživatelský režim po nastavení portletů do prvního, druhého a třetího sloupce na velkém displeji

Obrázek.png