Příručka ve formátu PDF

1. Základní informace

1.1. Popis ovládacího prvku

Kanban je nástěnka o více sloupcích (zdrojích), která zobrazuje události vizualizované ve formě karet.

1.2. Vytvoření nového ovládacího prvku

Nový kanban je možné vytvořit následujícím způsobem z editačního formuláře pomocí toolbaru s ovládacími prvky:

 • Nejdříve se kliknutím myši v editačním formuláři určí pozice, na kterou má být nový kanban umístěn. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru editačního formuláře kliknout na položku „Kanban“, v nově otevřeném dialogu vyplnit atributy nového ovládacího prvku, a následně uložit. Tím dojde k vložení nového kanbanu na předem vybrané místo editačního formuláře.
 • Nedojde-li před vložením nového kanbanu k určení požadované pozice, bude nový kanban vložen na konec editačního formuláře.

1.3. Editace nebo smazání ovládacího prvku

 • U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v editačním formuláři zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
 • Jednotlivé ovládací prvky mohou být v editačním formuláři vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název umístěný v levém sloupci editačního formuláře, a následném tažení až na požadované místo v editačním formuláři.
 • Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrtávacího pole „Drag&Drop“ umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.

2. Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku

 • Obecné – Nastavení obecných vlastností
 • Zdroje – Nastavení zdrojů nástěnky
 • Text – Nastavení sloupců zobrazovaných na jednotlivých kartách
 • Tooltip – Nastavení sloupců zobrazovaných v detailech
 • Nápověda – Nastavení textu nápovědy
 • Práva – Nastavení práv

2.1. Záložka „Obecné“

Obrázek.png

2.1.1. Název

 • Název ovládacího prvku.

2.1.2. Slovník

 • Slovník zobrazuje seznam názvů ostatních ovládacích prvků, formulářů, nahlížecích stránek, kategorií, aplikací a aplikačních skupin, použitých napříč celou aplikací.
 • Vyhledávání ve slovníku slouží k navržení správného názvu ovládacího prvku a k udržení konzistence názvosloví v celé aplikaci tak, aby se ovládací prvky se stejným významem umístěné na různých místech v aplikaci nazývaly stejným způsobem.

2.1.3. Šířka

 • Šířka ovládacího prvku uvedená v pixelech.
 • Při nevyplnění tohoto zadávacího pole bude šířka nástěnky nastavena na maximální šířku obrazovky.

2.1.4. Zdroj dat

 • Zdroj dat definuje zdrojové databázové záznamy zobrazované na nástěnce.
 • Nastavení zdroje dat se provádí v grafickém návrháři databázových dotazů. Detailní popis návrháře databázových dotazů je uveden v samostatné příručce „Návrhář databázových dotazů“.

2.1.5. Nadpis

 • Výběr sloupce, který určuje nadpis události na nástěnce.

2.1.6. Zdroj

 • Výběr sloupce, který určuje zdroj události na nástěnce.
 • Zdroje se zobrazují jako jednotlivé sloupce nástěnky.

2.1.7. Možnosti

 • Zakázat otevírání záznamů
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být všem uživatelům zakázána možnost vstupu do editačního formuláře za účelem otevření zobrazovaného databázového záznamu kliknutím na nadpis karty na nástěnce.
 • Povolit hromadné změny
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být na nástěnce namísto samotné hodnoty ovládacího prvku zobrazeno textové pole nebo rozbalovací seznam s vybranou hodnotou, s možností změny hodnoty bez nutnosti otevření a editace záznamu v editačním formuláři.
   • Tato funkce je aplikována pouze u ovládacích prvků, které mají zaškrtnuté pole „Povolit hromadné změny“ na záložce „Obecné“.
   • Hromadné změny je možné provádět pouze přihlášeným uživatelem, anonymnímu uživateli se zobrazuje textové pole nebo rozbalovací seznam s hodnotou pouze ke čtení.

2.2. Záložka „Zdroje“

Obrázek.png

Obrázek.png

2.2.1. Zdroje

 • Definice zdrojů, které se zobrazují jako jednotlivé sloupce nástěnky.
 • Radio button zdroje obsahuje následující dva typy definice zdroje:
  • Oddělené Enterem – seznam hodnot zdrojů je nastaven ručně, do textového pole pomocí hodnot oddělených enterem
  • Z dotazu – seznam zdrojů definuje databázový dotaz, který je vyhodnocen při otevření nebo aktualizaci editačního formuláře

2.2.2. Do databáze uložit ID zdroje

 • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda mají databázové záznamy událostí v hodnotě zdroje uloženou hodnotu cizího klíče, který se odkazuje na primární klíč zdroje.

2.3. Záložka „Text“

Obrázek.png

2.3.1. Sloupce

 • Definice sloupců zobrazovaných v textovém poli události na kartě nástěnky.

2.4. Záložka „Tooltip“

Obrázek.png

2.4.1. Sloupce

 • Definice sloupců detailů zobrazovaných při najetí myší nad událost nástěnky.

2.5. Záložka „Nápověda“

Obrázek.png

2.5.1. Nápověda

 • Nápověda je text zobrazovaný v tooltipu po kliknutí na ikonu s otazníčkem, která je umístěna v záhlaví nástěnky.
 • Text nápovědy podporuje jednoduché formátování textu pomocí wiki syntaxe:
  • '''Tučný text'''
  • ''Kurzíva''
  • '''''Tučná kurzíva'''''
  • ""Text umístěný ve dvojitých uvozovkách""
  • Seznamy:
   • * Nadpis 1
   • ** Podnadpis 1.1
   • ** Podnadpis 1.2
   • * Nadpis 2
   • * Nadpis 3
   • # Číslovaný nadpis 1
   • ## Číslovaný podnadpis 1.1
   • ## Číslovaný podnadpis 1.2
   • # Číslovaný nadpis 2
   • # Číslovaný nadpis 3
 • Radio button nápovědy obsahuje následující dva typy definice nápovědy:
  • Text – text nápovědy definuje ručně zadaný textový řetězec umístěný ve víceřádkovém textovém poli pod radio buttonem
  • Z dotazu – text nápovědy definuje výsledek databázového dotazu, který je vyhodnocen při otevření editačního formuláře

2.6. Záložka „Práva“

Obrázek.png

2.6.1. Práva

 • Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení ovládacího prvku v editačním formuláři.

2.6.2. Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

 • Funkce „Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům“ slouží pro sjednocení práv v rámci celého editačního formuláře u ovládacích prvků, které spolu z pohledu práv souvisí.
 • Díky odkazu „Zobrazit…“ je možné zobrazit seznam všech ovládacích prvků v editačním formuláři včetně nastavení práv těchto ovládacích prvků. U každého ovládacího prvku je zobrazeno zaškrtávací tlačítko, kterým je možné ovládací prvek vybrat. Při uložení ovládacího prvku se následně nastaví stejná práva i těmto vybraným ovládacím prvkům.
 • Alternativou pro sjednocení práv v rámci celého editačního formuláře je zobrazení reportu dostupného ze záložky „Práva podřízených objektů“ v nastavení editačního formuláře.