Pravidla pro psaní javascriptu

Hlavní stránka / Podpora / Příručka administrátora /

Pravidla pro psaní javascriptu

1. Mezery, tabulátory a přechody na nové řádky

 • Mezery používáme mezi „if“ a levou závorkou, nalevo a napravo od znaménka „=“, za čárkou jakožto oddělovačem proměnných nebo parametrů funkcí, apod.
 • Tabulátory používáme pro odsazení kódu od levého kraje nové řádky. Tabulátor zastupuje dvě mezery po sobě, a je zkratkovou klávesou pro jejich vložení do kódu v editoru javascriptu. Každé zanoření kódu vyžaduje jeden tabulátor – dvě mezery. Zdrojový kód na první úrovni neodsazujeme.
 • Entery – přechody na nový řádek – používáme před levou závorkou „{“ i za ní, stejně tak před pravou závorkou „}“ i za ní.

Obrázek.png

 • Špatný příklad

Obrázek.png

2. Jednoduché apostrofy

 • Jako výchozí oddělovač vždy používáme jednoduché apostrofy. Protože je možné kombinovat javascriptový kód se serverovými funkcemi, vždy si necháváme dvojité uvozovky v záloze pro volání serverových funkcí.
 • Parametry serverových funkcí musí být často umístěny ve dvojitých uvozovkách, protože mohou v hodnotě parametru obsahovat čárku, která se standardně považuje za oddělovač jednotlivých parametrů. Texty uvnitř dvojitých uvozovek se považují za stringové konstanty, a nedochází v nich k nahrazování serverových funkcí, pouze proměnných. Jedinou výjimkou jsou parametry funkcí „SQL“ a „SQLARRAY“, uvnitř kterých je možné volat serverové funkce, přestože jsou parametry těchto funkcí obaleny dvojitými uvozovkami.

Obrázek.png

Obrázek.png

3. Středníky

 • Javascriptový kód definovaný v událostech ovládacích prvků musí obsahovat středník na konci.

Obrázek.png

Obrázek.png

 • Jedinou výjimkou je javascriptový kód používaný v ovládacím prvku „ActionButtons“ u tlačítek „Uložit“, „Smazat“ a „Zpět“. Tento javascript naopak středník na konci obsahovat nesmí, protože je ve zdrojovém kódu webové výsledné stránky používán v podmínce jako výsledek volání.

Obrázek.png

Obrázek.png

4. Tlačítka a postbacky

 • Tlačítka, která jsou nastavená jako „Skript“, „Tisk do šablony“, „Otevřít nahlížecí stránku“ nebo „Otevřít editační formulář“, nejdříve spustí javascriptový kód definovaný v poli „Klient“ (může i nemusí být definovaný), vyvolají postback resp. submit formuláře metodou „POST“ (odeslání všech dat vyplněných ve formuláři včetně odeslání informace o tlačítku, které postback vyvolalo), a na straně serveru spustí definovaný serverový skript. Po dokončení skriptu je uživatel vrácen zpět do formuláře, do té doby je obsah formuláře skrytý, a v horní části formuláře se zobrazuje text „Prosím čekejte…“.

Obrázek.png

 • Kliknutí na tlačítko je možné vyvolat programově pomocí javascriptové funkce „bt_Click(string id)“. Detailní popis javascriptových funkcí je uveden v samostatné příručce JavaScriptové funkce. Z javascriptu je možné zavolat pouze jeden postback, tedy kliknutí pouze na jedno tlačítko v jednu chvíli. Zavolání funkce „bt_Click“ (a tedy i postbacku) vícekrát po sobě je vyhodnoceno jako chyba, a NET Genium vyvolá pouze první postback v pořadí.
 • Pro aktualizaci formuláře slouží javascriptová funkce „form_Update()“, která používá též postback a skryté tlačítko „btUpdate“ pro aktualizaci všech ovládacích prvků ve formuláři.