Editační formulář - Watcher

1. Základní informace

1.1. Popis ovládacího prvku

Watcher je ovládací prvek určený ke sledování data vytvoření záznamu a data poslední změny v záznamu. Skládá se ze čtyř textových polí „Zadáno kdy“, „Zadáno kým“, „Změněno kdy“ a „Změněno kým“.

1.2. Vytvoření nového ovládacího prvku

 • Nový watcher je možné vytvořit pouze z editačního formuláře pomocí toolbaru s ovládacími prvky.
 • Nejdříve se kliknutím myši v editačním formuláři určí pozice, na kterou má být nový watcher umístěn. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru editačního formuláře kliknout na položku „Watcher“, a potvrdit otázku na vytvoření nového watcheru, čímž dojde k vložení všech ovládacích prvků watcheru na předem vybrané místo editačního formuláře.
 • Nedojde-li před vložením nového watcheru k určení požadované pozice, bude nový watcher vložen na konec editačního formuláře.

1.3. Ovládací prvky Watcheru

Obrázek.png

 • Space
 • History
 • TextBox s názvem „Zadáno kým“
  • Datový typ: Textový řetězec
  • Možnosti
   • Jen ke čtení
  • Výchozí hodnota: Aktuální uživatel
 • TextBox s názvem „Zadáno kdy“
  • Datový typ: Datum
  • Možnosti
   • Jen ke čtení
   • Čas
  • Výchozí hodnota: Aktuální datum a čas
 • TextBox s názvem „Změněno kým“
  • Datový typ: Textový řetězec
  • Možnosti
   • Jen ke čtení
  • Výchozí hodnota: Aktuální uživatel, Vyplnit výchozí hodnotou před každým uložením záznamu do databáze
 • TextBox s názvem „Změněno kdy“
  • Datový typ: Datum
  • Možnosti
   • Jen ke čtení
   • Čas
  • Výchozí hodnota: Aktuální datum a čas, Vyplnit výchozí hodnotou před každým uložením záznamu do databáze

1.4. Editace nebo smazání ovládacích prvků

 • U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v editačním formuláři zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
 • Jednotlivé ovládací prvky mohou být v editačním formuláři vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název umístěný v levém sloupci editačního formuláře, a následném tažení až na požadované místo v editačním formuláři.
 • Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrtávacího pole „Drag&Drop“ umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.
 • Smazání ovládacího prvku má za následek nevratné smazání databázového sloupce spojeného s tímto ovládacím prvkem v databázi, a tudíž i ke smazání jeho hodnot ve všech záznamech databázové tabulky. Některé ovládací prvky v systémových editačních formulářích není možné smazat, protože jsou nutné k základní funkčnosti celé aplikace.